Erkenning !

INZET: “Eindelijk erkenning voor Opwijkse trage wegen.” Omdat trage wegen een steeds belangrijkere rol spelen in de lokale mobiliteit, gaat de provincie Vlaams-Brabant 800 naamborden plaatsen aan voet- en buurtwegen in acht verschillende gemeenten. Ook in Opwijk komen er zo dit najaar 25 naamborden. Luc De Ridder van INZET is blij met deze evolutie: “Drie […]

Lees verder

GROENTOETS

Beloofde groentoets werd nog nooit uitgevoerd De vooropgestelde groentoets die schepen Inez De Coninck aan het begin van de legislatuur aankondigde voor elke nieuwe verkaveling is tot op vandaag nog niet uitgevoerd. “De groentoets moest er voor zorgen dat projectontwikkelaars en verkavelaars voldoende groen voorzien in hun projecten, maar tot hiertoe heeft de schepen dit […]

Lees verder

Voet- en fietspaden

Daarom is investeren in voet- en fietspaden goed voor de gezondheid Voorstellen om gezonde en milieuvriendelijke verplaatsingswijzen zoals wandelen en fietsen te stimuleren en autogebruik te ontraden leiden vaak tot tegenkanting. Iedereen vindt het belangrijk, weinigen voelen zich geroepen. Nochtans kan de gemeente die keuze sturen: uit studies blijkt dat mensen zich namelijk vanzelf meer […]

Lees verder

PERSBERICHTEN !

“Dossier parking Nanove: de wereld op zijn kop” Op de gemeenteraad van mei werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Nanove definitief goedgekeurd waardoor de realisatie van een grote parking op de voormalige Fata Morganasite in het centrum van Opwijk in een stroomversnelling komt. INZET is het niet eens met de gang van zaken en stemde tegen. Het […]

Lees verder

PERSBERICHT

INZET niet overtuigd over uitstap gemeente uit TMVW Opwijk – Op de gemeenteraad van 1 maart 2016 wil de meerderheid in Opwijk beslissen om uit watermaatschappij TMVW (nu FARYS) te stappen. Het dispuut daarover loopt al een hele tijd. “De argumenten van de meerderheid kunnen INZET echter niet overtuigen,” zegt voormalig schepen Pol Verhaevert. “Wij […]

Lees verder

HERZIENING STRUCTUURPLAN

PERSBERICHT Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: te weinig ambitie en inconsequent. Vanavond staat de herziening van het ruimtelijk structuurplan op de agenda van de gemeenteraad. INZET is verbaasd dat dit zo lang moest duren, zegt voormalig schepen Paul Verhaevert: “Eigenlijk waren de teksten al klaar aan het einde van de vorige legislatuur. Hier en daar heeft […]

Lees verder

KLIMAAT-ACTIEPLAN

Algemene bemerkingen en voorstellen van INZET Onze algemene bemerkingen zijn samen te vatten in volgende punten: – INZET zou een breder kader en lange termijn strategie betrekken op het plan – INZET zou een veel uitgebreider traject van participatie doorlopen – INZET zou de doelstellingen veel concreter maken en de verantwoordelijkheid veel minder bij de […]

Lees verder

KLIMAATACTIEPLAN

PERSBERICHT INZET stelt ambitieuzer en concreter klimaatactieplan voor Opwijk voor Op de gemeenteraad van 17 november staat de goedkeuring van het klimaatactieplan voor Opwijk geagendeerd. INZET las het met bijzondere aandacht en is enerzijds tevreden dat er eindelijk een plan is, maar anderzijds teleurgesteld over de inhoud. “Het gaat niet ver, volgens ons ook helemaal […]

Lees verder

Gemeenteraad 23 juni

TOEGEVOEGDE PUNTEN VAN INZET Ethische clausule in bestekken Op de gemeenteraad van 26 mei werd het toegevoegd punt van de INZET-fractie besproken waarmee gevraagd werd een ethische clausule op te nemen in bestekken voor openbare werken voor de uitvoering waarvan natuursteen wordt gebruikt. Het kwam erop neer in de bestekken garanties te eisen dat, indien […]

Lees verder

INZET schenkt…

Persbericht INZET schenkt 250 euro aan De Wereld van Indra en aan Schrift-uur Aan het begin van de huidige bestuursperiode besliste de meerderheid om de vergoedingen voor de gemeente- en OCMW-raadsleden op te trekken. INZET ging hier niet mee akkoord en engageerde zich om de verhoging van de presentiegelden te besteden aan goede doelen die […]

Lees verder