GFT: wekelijks in de zomer !

INZET vraagt wekelijkse ophaling GFT in de zomer Op de gemeenteraad van 26 mei lanceerde Luc De Ridder namens INZET een voorstel om het gemeentelijk afvalbeleid bij te sturen. Eén van de ideeën hieruit is de invoering van een wekelijkse ophaling van het GFT-afval, de ‘groene zak’ dus. Sinds vorige zomer is in de zomermaanden […]

Lees verder

Natuursteen

INZET vraagt clausule in bestekken openbare werken over herkomst natuursteen Opwijk – Uit recente berichten in de media blijkt dat heel wat van de uit Indië afkomstige natuursteen die onder de vorm van klinkers en kasseien wordt aangeboden op de Belgische markt gewonnen werd en wordt in steengroeven waar basisrechten van arbeiders fundamenteel geschonden worden […]

Lees verder

Opwijk en z’n rustoord

Meer dan 1600 euro per maand voor Opwijkse rusthuisbewoners OPWIJK – Op de OCMW-raad van januari stelde de meerderheid voor om een nieuw tarievendossier in te dienen bij de hogere overheid voor een mogelijke verhoging met 5% van de dagprijs van het rustoord. Die verhoging werd goedgekeurd. Inwoners van het rustoord krijgen daarmee de derde […]

Lees verder

Doordacht afvalbeleid

INZET ijvert voor doordacht beleid over afval in Opwijk: “Beperk het afvalbeleid niet tot een tariefwijziging alleen.” Om een oplossing te bieden aan het sterk gedaalde bezoek aan het containerpark en de problemen die daaruit volgen stelt schepen Inez De Coninck voor om het toegangsgeld af te schaffen en het tarief te verlagen van 0,16 […]

Lees verder

OPWIJKS AFVALBELEID

Het afvalbeleid in Opwijk laat volgens INZET te wensen over. Wij stellen ondertussen samen met heel wat andere inwoners vast dat het recyclagepark slechts zeer beperkt wordt bezocht, dat Opwijkenaren hun vuilnis dumpen in containerparken in buurgemeenten, dat er meer aan sluikstorten wordt gedaan en dat inwoners afval dat enigszins in de witte vuilniszak past […]

Lees verder

LEEFLONERS

PERSBERICHT Leefloners activeren, maar niet met vrijwilligerswerk INZET verwerpt het voorstel van de meerderheidspartijen in de OCMW-raad over tewerkstelling van leefloners via ‘gemeenschapswerk’. “Want hoewel we wel staan achter de filosofie van activering en re-integratie, vinden we het huidige voorstel ondermaats, onvolledig en kort door de bocht. Er bestaan vandaag al andere instrumenten om deze […]

Lees verder

INZET en het OCMW

PERSBERICHT OCMW vraagt opnieuw verhoging dagprijs rustoord aan. Op de OCMW-raad van januari stelde de meerderheid voor om opnieuw een tarievendossier in te dienen bij de hogere overheid voor een mogelijke verhoging met 5% van de dagprijs van het rustoord. ‘Er werden nog maar pas twee verhogingen van de dagprijs doorgevoerd. Een eerste in april […]

Lees verder

INZET trots

Zaterdag 18 oktober officiële opening INZET trots op realisatie nieuwe stationssite Op zaterdag 18 oktober wordt de vernieuwde stationssite in Opwijk eindelijk officieel geopend. INZET, dat tijdens de vorige legislatuur met toenmalig schepen Pol Verhaevert de plannen uittekende, het project op de rails zette en voor het grootste deel realiseerde tijdens zijn beleidsperiode is tevreden […]

Lees verder

RUBENSVELD

WOONUITBREIDNGSGEBIED RUBENSVELD Een projectontwikkelaar plant de volledige invulling van het Rubensveld, een ‘woonuitbreidingsgebied’ van 5,5 ha. De projectontwikkelaar wil op korte termijn bij het college van burgemeester en schepenen een bouwaanvraag indienen voor de bouw van 129 woningen. Het zou gaan om zogenaamde ‘groepswoningbouw’: het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen bestemd voor bewoning, die één […]

Lees verder

OMA-fietsroute

Gemeenteraad 1 juli 2014 – Toegevoegd agendapunt namens INZET en CD&V De zgn. OMA-fietsroute moet, zoals u weet, zorgen voor een veilige en snelle fietsverbinding langsheen de spoorweg en dit van Opwijk naar Merchtem en vervolgens over Asse tot in Brussel. Voor heel wat fietsers, zowel scholieren als pendelaars en recreanten zou de route een […]

Lees verder