INZET schenkt…

Persbericht

INZET schenkt 250 euro aan De Wereld van Indra en aan Schrift-uur

Aan het begin van de huidige bestuursperiode besliste de meerderheid om de vergoedingen voor de gemeente- en OCMW-raadsleden op te trekken. INZET ging hier niet mee akkoord en engageerde zich om de verhoging van de presentiegelden te besteden aan goede doelen die een link hebben met Opwijk. Vorig jaar viel de keuze op een weeshuis in Tanzania, waar de Opwijkse Els Dalle bij betrokken is. Dit jaar krijgen De Wereld van Indra en Schrift-uur elk 250 euro.

‘Met De Wereld van Indra en Schrift-uur kiezen we voor projecten die kansen geven aan kinderen en jongeren die om de één of andere reden door de mazen van het net dreigen te glippen,’ stelt voormalig schepen van jeugd Marijke De Vis. ‘Ook in een gemeente als Opwijk zijn er problemen, al zijn ze vaak niet zo zichtbaar als in een grootstad. We denken dat het gemeentebestuur een belangrijke rol kan spelen door met dergelijke projecten samen te werken en hen waar nodig ondersteuning te bieden.’

Inzet schenkt zitpenning weg 002 © Erik Gyselinck

De Wereld van Indra
De Wereld van Indra richt zich tot jongeren tussen 6 en 18 jaar die uit het regulier schoolcircuit dreigen te vallen of reeds gevallen zijn. ‘We willen een alternatieve plek zijn waar deze jongeren tot rust kunnen komen, zichzelf ontdekken en de energie kunnen putten om de draad naar een opleiding en toekomst terug op te pikken,’ vertelt Inge Colen, initiatiefneemster van het project. ‘We bieden een dagbesteding aan voor jongeren voor wie tijdelijk voltijds of deeltijds schoollopen erg moeilijk blijkt door een sociaal-emotionele en/of gedragsmatige problematiek.’

Schrift-uur
Schrift-uur is een initiatief van de pastorale zone Effata waarbij huiswerkbegeleiding georganiseerd wordt voor meisjes en jongens uit (kans)arme gezinnen. ‘Armoede op het platteland bestaat, maar is iets minder zichtbaar. Langs goed onderwijs krijgen kinderen en jongeren hefbomen in handen om uit de kringloop van de armoede te ontsnappen. Onze scholen doen veel om kinderen uit kansarme gezinnen te ondersteunen en te stimuleren. Jammer genoeg bestaat er in veel van deze gezinnen geen traditie om de inspanningen van de school thuis op te volgen. Daarom zijn we gestart met de huistaakbegeleiding van kansarme kinderen,’ aldus Guido Bouchez van Schrift-uur.

Wie een project denkt te hebben dat voor ondersteuning in aanmerking kan komen, kan steeds contact opnemen met het secretariaat van INZET (inzet@telenet.be).