GFT: wekelijks in de zomer !

INZET vraagt wekelijkse ophaling GFT in de zomer

Op de gemeenteraad van 26 mei lanceerde Luc De Ridder namens INZET een voorstel om het gemeentelijk afvalbeleid bij te sturen. Eén van de ideeën hieruit is de invoering van een wekelijkse ophaling van het GFT-afval, de ‘groene zak’ dus.

Sinds vorige zomer is in de zomermaanden een wekelijkse i.p.v. tweewekelijkse ophaling van restafvalzakken. Op zich geen slecht idee, al zorgt dit er wel voor dat er in die periode heel wat gescheiden in te zamelen en recycleerbaar afval (vermoedelijk voornamelijk groenten-, fruit- en tuinafval: GFT) in de restafvalzakken verdwijnt. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Bovendien levert het de gemeente (en dus ook de gemeenschap) een meerkost op.

‘We stellen daarom voor om in de periode van juni tot september een wekelijkse i.p.v. een tweewekelijkse ophaling van GFT-afval te organiseren,’ stelt Luc De Ridder. ‘Die wekelijkse ophaling van GFT in de zomermaanden is sowieso aangewezen, gelet op het feit dat de te gebruiken zakken composteerbaar zijn en dus bij warm weer gemakkelijker doorscheuren.’