OVER ONS

Historiek

INZET ontstond in 2000, ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen later datzelfde jaar. Enkele enthousiaste mensen die vonden dat er een nieuwe, frisse wind door het gemeentehuis diende te waaien, zetten koppig door in de zoektocht naar iets nieuws … dat werd INZET.

In de eerste INZET-krant lazen we al: "INZET is een groep van Opwijkenaars van verschillende komaf, geloofsovertuiging, ideologie, rang, leeftijd en stand, uit diverse hoeken van de gemeente, die samen willen werken aan een nieuw en beter Opwijk. INZET is niet gegroeid vanuit één of andere partij maar vanuit een eerlijke bekommernis van mensen voor de toekomst van onze gemeente. INZET geeft onafhankelijken een stem, ook politiek gekleurden doen mee, maar scharen zich achter de filosofie van het project INZET. We willen niet boven de burger staan. INZET pleit voor een sterk lokaal bestuur dat goed communiceert met de inwoners en elke belangstellende Opwijkenaar betrekt bij het beleid. INZET is een uniek project in Opwijk met stuk voor stuk bekwame, ervaren en sociaal bewogen mensen. INZET is een alternatief met kwaliteit!”

Deze woorden zijn intussen bijna 20 jaar oud, maar gelden vandaag nog steeds en omschrijven mooi wat INZET precies is.

Onze mandatarissen

Algemeen contactadres: hallo@inzet-opwijk.be

Gemeenteraadsleden

Marijke De Vis, Millenniumstraat 53, marijke.devis@telenet.be

Luc De Ridder, Hulst 105, lucderidder@yahoo.com

Bijzonder Comité Sociale Dienst (OCMW)

(2019) Tom Bosman, Bunderstraat 82, tombosman@hotmail.com

(2020-2021) An Steppé

Ons team

Luc De Ridder (voorzitter), Hulst 105, lucderidder@yahoo.com

Philippe Verstraeten (secretaris), Heirbaan 22

André De Ost (penningmeester), Konkelgoed 12

Tom Bosman, Bunderstraat 82, tombosman@hotmail.com

Marijke De Vis, Millenniumstraat 53, marijke.devis@telenet.be

Eric Thomas, Heiveld, ericthomas10@hotmail.com

Martine Vanderstappen, Schuttershof 20, martine.vanderstappen@skynet.be

Jasper Van Weverberg, Droeshoutstraat 178, jasper_vw@hotmail.com

Pol Verhaevert, Doortstraat 83, pol.verhaevert@proximus.be

Magdalena Wauters, Kalkestraat 2, hondenkatten@gmx.com