Natuursteen

INZET vraagt clausule in bestekken openbare werken over herkomst natuursteen

Opwijk – Uit recente berichten in de media blijkt dat heel wat van de uit Indië afkomstige natuursteen die onder de vorm van klinkers en kasseien wordt aangeboden op de Belgische markt gewonnen werd en wordt in steengroeven waar basisrechten van arbeiders fundamenteel geschonden worden en waar kinderarbeid schering en inslag is. Het is daarbij een spijtige vaststelling dat ook voor de aanleg van publieke pleinen, straten en parkings in opdracht dus van openbare besturen, dergelijke stenen massaal zijn gebruikt, mede als gevolg van het feit dat zij relatief goedkoop zijn.

Luc De Ridder: “Daarom vinden wij ook dat in bestekken voor openbare aanbestedingen garanties zouden moeten worden geëist dat de te gebruiken stenen gewonnen zijn in omstandigheden die de basisrechten respecteren en waarbij geen kinderarbeid is ingezet bij het productieproces of elke daaraan gerelateerde werkzaamheid. Nu het voor iedereen duidelijk is dat natuursteen die uit bepaalde regio’s afkomstig is, is gewonnen met flagrante schending van rechten van kinderen en arbeiders kunnen openbare besturen ook niet meer stellen dat ze niet op de hoogte zijn.”

Aangezien er ook in Opwijk nog openbare werken in het verschiet liggen waarbij mogelijk natuursteen wordt gebruikt als klinker of kassei – denk aan de aanleg van parkings en de heraanleg van de dorpscentra – vraagt INZET dat in de bestekken voor dergelijke werken de vermelde garantie wordt opgenomen. “Mocht blijken dat geen ernstige garanties verstrekt kunnen worden voor stenen afkomstig uit bepaalde regio’s, dan stellen wij voor dat in afwachting van verbeteringen in die regio’s, in het bestek wordt aangeduid dat voor de werken in kwestie geen stenen daaruit afkomstig mogen aangewend worden,” zegt Luc De Ridder.

INZET vindt een dergelijke benadering van bestekken noodzakelijk omdat “wij ons niet kunnen voorstellen dat belastinggeld mede besteed wordt aan producten die gewonnen zijn in omstandigheden die gepaard gaan met fundamentele schendingen van mensenrechten. De gemeente heeft hier een belangrijke rol op te nemen.”