Opwijk en z’n rustoord

Meer dan 1600 euro per maand voor Opwijkse rusthuisbewoners

OPWIJK – Op de OCMW-raad van januari stelde de meerderheid voor om een nieuw tarievendossier in te dienen bij de hogere overheid voor een mogelijke verhoging met 5% van de dagprijs van het rustoord. Die verhoging werd goedgekeurd. Inwoners van het rustoord krijgen daarmee de derde verhoging in 1 jaar tijd te verwerken en betalen vanaf 1 oktober 52,40 euro per dag of meer dan 1600 euro per maand voor hun verblijf. INZET vindt dit van het goede teveel.

Door in het tarievendossier een verhoging van 5% te vragen hoopte het college om de helft of 2,5 % verhoging te kunnen verkrijgen, zo verklaarde schepen De Smet destijds. Maar de verhoging werd voor de volle 5% toegekend. “Er werden nog maar pas twee verhogingen van de dagprijs doorgevoerd: een eerste in april 2014 (49,09 euro/dag voor inwoner Opwijk), een tweede in oktober 2014 (dagprijs 50,32 euro voor inwoner Opwijk). Nu opnieuw een verhoging is teveel van het goede,” stelt Joke Longin, OCMW-raadslid voor INZET.

1600 euro per maand

De verhoging is noodzakelijk voor het financieel evenwicht, zo klinkt het bij de meerderheid. “Het OCMW van Opwijk draait inderdaad niet break even, elk jaar moet de gemeente een aanzienlijk bedrag bijpassen. Het gaat hier over belangrijke maatschappelijke- en beleidskeuzes. Uiteraard moeten de uitgaven in het oog gehouden worden, maar alles proberen oplossen met een nieuwe tariefverhoging op kap van de inwoners van het rustoord kan voor INZET niet,” aldus Joke Longin. “Zeker niet omdat we eind vorig jaar aanpassingen op het gebied van het personeel binnen het OCMW goedgekeurd hebben met een hogere personeelskost tot gevolg. Vervolgens langs de andere kant meer bijdragen van de inwoners vragen is niet verdedigbaar.”

Feit is dat de prijs voor het rustoord ondertussen in 1 jaar tijd met maar liefst 12,5 % gestegen is. Dat terwijl de prijzen in Vlaanderen de laatste drie jaar met 10% omhoog gingen. Schepen De Smet minimaliseert de verhogingen tot ‘maar 1 euro per dag hoger dan voorzien’ en ‘nog steeds goedkoper dan de buren van Merchtem en Asse’. “1 euro per dag betekent 365 euro per jaar,” zegt Longin. “Bovendien is de dagprijs in buurgemeente Lebbeke bijvoorbeeld lager met 46,45 euro.”

Met de huidige dagprijs in Opwijk van 52,40 euro betaalt een bewoner nu 1.624,4 euro per maand van 31 dagen, opnieuw meer dan het Vlaams gemiddelde van 1512 euro. “Dat is erg veel als je weet dat het gemiddelde pensioen 1212 euro bedraagt. En dan houden we nog geen rekening met een extraatje zoals een uitstap, dokters- of kappersbezoek of een cadeautje voor kinderen en kleinkinderen bij feestdagen.”

Wel onvrede bij bewoners

Tot slot heeft INZET bedenkingen bij de uitspraken van schepen Patrick De Smet dat er bij de vorige verhoging amper reactie was van de bewoners en dat bewoners blijkbaar begrip hebben voor de inhaalbeweging. “Uit contacten met de bewoners blijkt dat er toch heel wat onvrede heerst over de opeenvolgende prijsstijgingen. Wij begrijpen wel dat de mensen dit niet meteen aan de schepen of aan het personeel vertellen, maar dat wil niet zeggen dat men dit zonder meer goed vindt,” aldus INZET.