PERSBERICHTEN !

“Dossier parking Nanove: de wereld op zijn kop”

Op de gemeenteraad van mei werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Nanove definitief goedgekeurd waardoor de realisatie van een grote parking op de voormalige Fata Morganasite in het centrum van Opwijk in een stroomversnelling komt. INZET is het niet eens met de gang van zaken en stemde tegen. Het heeft daar enkele goede redenen voor.

“Wij vinden het bijzonder onlogisch en ondoordacht dat via dat ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) eerst de exacte locatie van de parking wordt vastgelegd, en men pas daarna een verkeerscirculatieplan en een parkeerbeleidsplan voor Opwijk-centrum en omgeving laat opmaken. Daarmee wordt de kar voor het paard gespannen. Onlogisch dus, want alternatieve mogelijkheden voor de ontsluiting van de parking, die mogelijk minder belastend zijn voor de dorpskern, hangen af van waar exact de parking wordt gelokaliseerd. Door nu al via het RUP de locatie vast te leggen, worden meerdere ontsluitingsmogelijkheden reeds per definitie uitgesloten,” zegt INZET-voorzitter Luc De Ridder.

INZET klaagt aan dat er voor het parkingproject vooraf geen degelijk onderzoek is geweest naar de gevolgen voor de verkeerssituatie ter plaatse. “Hoe de auto’s de parking op en af moeten en welke impact dat zal hebben op de omliggende straten is in het kader van het RUP slechts heel minimaal onderzocht. Dit moest eigenlijk het voorwerp zijn van de studie die voorafgaand aan de vaststelling van het RUP moet gebeuren. Wat is de logica achter de beweging om dat omgekeerd te doen?” Ook van de schepen kreeg INZET op deze vragen geen afdoende antwoord.

—————————

“Afvalenquête en cijfers tonen dat tariefbeleid niet aanzet tot sorteren”

De recente afvalenquête werd door 18% van de bevolking ingevuld. Dat is een meer dan behoorlijke graad van deelname. Daarnaast werden een aantal cijfers vrijgegeven over de evolutie van de afvalvolumes in Opwijk. Als we al die informatie samen leggen dan wordt duidelijk dat het afvalbeleid in Opwijk nog niet naar behoren werkt. Vooral het tariefbeleid op het containerpark blijkt een pijnpunt.

Eind vorig jaar nam de meerderheid het voorstel van INZET over om snoeihout tweemaal per jaar gratis aan huis te laten ophalen door de intercommunale Haviland. “Een goede zaak,” zegt Luc De Ridder van INZET, “het systeem heeft alleen voordelen: het is goedkoper voor de gemeente, de gemeentearbeiders krijgen tijd vrij voor het onderhoud van het openbaar groen, ophaling aan huis bereikt meer gezinnen dan het snoeihout aan huis hakselen (op afroep en tegen betaling) door de gemeentelijke groendienst én burgers hoeven hun snoeihout niet meer betalend (tegen 0,10 euro/kg!) naar het containerpark te brengen.”

Tariefbeleid containerpark is pijnpunt.

Toch is INZET niet onverdeeld gelukkig met het totale beleid. De Ridder: “Wat de tarieven betreft werd ons voorstel jammer genoeg niet aanvaard. Nochtans blijkt ook uit de recente afvalenquête dat dit een echt pijnpunt is voor veel Opwijkenaren. Ter herinnering: wij stelden voor om op het containerpark enkel voor de niet-recycleerbare grofvuilfractie een voldoende hoog bedrag per kilogram te vragen. De prijs voor alle andere betalende, maar wel recycleerbare fracties, moet volgens ons aanzienlijk lager, precies omdat ze recycleerbaar zijn en de gescheiden inzameling ervan aangemoedigd moet worden. Recycleerbare fracties zijn voor de gemeente bovendien veel goedkoper om te laten verwerken. Een dergelijk gesplitst tarief zal meer aanzetten tot sorteren.”

De meerderheid verkoos een uniform tarief van 0,10 euro/kg (0,16 euro/kg vanaf 500 kg per jaar). Luc De Ridder: “Het resultaat is dat het dure vernieuwde containerpark nog steeds veel te weinig wordt gebruikt, ondanks de klantvriendelijkheid en hulpvaardigheid van het personeel die ook blijkt uit de enquête. Bovendien is er geen onderscheid voor bijvoorbeeld grotere gezinnen, die meer afval produceren. Ook zij hebben recht op 500 kilogram aan 0,10 euro. Daarna wordt de prijs 0,16 euro.”

Uit de afvalcijfers blijkt bovendien duidelijk dat het aandeel betalende fracties op het containerpark sterk is gedaald ten opzichte van vroeger, voor de tariefwijziging. Zo is de aanvoer van grof vuil in 2015 t.o.v. het jaar daarvoor gedaald met maar liefst 569 ton, houtafval met ca. 200 ton, asbestcement met 106 ton, groenafval met ca. 240 ton en bouw- en sloopafval met 520 ton. “Maar dat afval moet uiteraard wel ergens heen. In het beste geval gaat dat voor een deel naar private firma’s (vermoedelijk bouw- en sloopafval en – hopelijk althans! – asbestcementplaten) maar ook zwerfvuil en illegaal afval verbranden blijven een probleem.”