Wallekensweg

PERSBERICHT Schepen voor ruimtelijke ordening voert beloofde groentoets niet uit Geen ruimte voor groen in nieuwe verkaveling Wallekensweg Op de gemeenteraad van 27 mei stond het tracé (de inrichting) van een nieuwe verkaveling in de Wallekensweg op de agenda. Tijdens de vorige legislatuurkwam dit project voor het eerst ter sprake. Er werd toen tussen de […]

Lees verder

Gemeenteraad mei 2014

TOEGEVOEGD PUNT INZET Tussenkomst verantwoordingsnota jeugd – Dikke onvoldoende voor schepen van jeugd Ondanks het uiteindelijke positieve advies van de jeugdraad is de inhoud ervan vernietigend: de verantwoordingsnota werd te laat voorgelegd, er stonden heel veel fouten in, het was een kopie van 2012, er worden drogredenen aangehaald voor het niet realiseren van een aantal […]

Lees verder

Behoud treinaanbod

INZET pleit bij Minister voor Overheidsbedrijven voor behoud treinaanbod. INZET sluit zich aan bij het protest tegen de plannen van de NMBS om het treinaanbod op onder andere lijn 60 van Brussel naar Dendermonde te beperken. “Wij zullen onze ongerustheid en die van vele Opwijkse pendelaars, maar ook mensen die vanuit onze gemeente aan cultuurbeleving […]

Lees verder

JA aan de OMA-route

De gemeentebesturen van Opwijk en Merchtem hebben zich gekant tegen de realisatie van de OMA-route, de fietsroute langs de spoorlijn Opwijk-Merchtem-Asse. Via deze ‘fietssnelweg’ zouden fietsers nochtans heel vlot en veilig naar Brussel kunnen fietsen. Wil jij ook de gemeentebestuurders overtuigen dat deze OMA-route toch moet gerealiseerd worden? Teken dan deze petitie! Alvast een welgemeende […]

Lees verder

Luierbank van start

EERSTE INZAMELMOMENTEN Op de OCMW-raad van 27 maart 2014 deed INZET via haar OCMW-raadslid Joke Longin een voorstel voor de oprichting van een luierbank in Opwijk. Het voorstel werd aangenomen als proefproject voor 1 jaar. Nu organiseren wij reeds de eerste inzamelmomenten. Luiers betekenen een grote hap uit het budget van jonge gezinnen. Voor mensen […]

Lees verder

KANSEN !

“Nieuwe stationssite biedt kansen als regionaal knooppunt openbaar vervoer.” Eind januari publiceerde De Lijn haar memorandum voor de komende verkiezingen. Daarin ligt de nadruk op vervoer van, naar en in de stedelijke kernen. Tegelijk wil de openbare vervoersmaatschappij het busvervoer in de landelijke gebieden grondig herbekijken. INZET vraagt de lokale meerderheid om de belangen van […]

Lees verder

INZET schenkt 250 euro aan weeshuis in Tanzania

Verhoging vergoeding raadsleden gebruikt voor goed doel Eén van de eerste beleidsdaden van de nieuwe meerderheid in Opwijk was de verhoging van de vergoedingen voor gemeente- en OCMW-raadsleden. De mandatarissen van INZET (Pol Verhaevert, Luc De Ridder, Joke Longin en Marijke De Vis) vonden dit, gelet op het huidige economische klimaat, niet gepast en hebben […]

Lees verder

TRAGE WEGEN

PERSBERICHT INZET doopt veldweg om tot ‘Dokweg’ INZET is een fervent voorstander van de herwaardering van de trage wegen. Naast het eventueel herstel en het regelmatig onderhoud van de trage wegen pleit INZET voor het aanbrengen van naamborden. Dit kan het gebruik van de trage wegen verder aanmoedigen. Trage wegen zijn wegen die alleen of […]

Lees verder

MEERJARENPLANNING 2014-2019 DOORGELICHT

PERSBERICHT De meerderheid van Open VLD en NVA hebben met de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 hun huiswerk gemaakt. Of dat huiswerk ook een voldoende oplevert, daar is INZET niet zo zeker van. ‘Deze meerderheid jaagt er in snel tempo de opgebouwde spaarpot door’, luidt het bij INZET. ‘Bovendien houdt men uitverkoop van het eigen […]

Lees verder

Standpunt INZET

Nieuwe stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto’s en fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen in de gemeente Opwijk. INZET onderschrijft ten volle de nieuwe stedenbouwkundige verordening. De nieuwe stedenbouwkundige verordening verhoogt het aantal parkeerplaatsen die per wooneenheid moet worden voorzien van 1 per wooneenheid naar 1,5 parkeerplaats per wooneenheid. Vanaf vier woonentiteiten […]

Lees verder