Gemeenteraad 22 augustus 2019

Uitzonderlijk werd in augustus de gemeenteraad bijeen geroepen. In principe is er immers in de zomermaanden geen raad voorzien. Reden waarom dit toch gebeurde was het aflopen van de wettelijke termijnen in het kader van een dossier definitieve afschaffing van de voetwegen 65 en 66. Dat dossier werd overigens goedgekeurd. Ook deze punten stonden op […]

Lees verder

Geen gemeentelijke tussenkomst meer voor nachtzorg

Tijdens de gemeenteraad van augustus kwam de meerderheid met het voorstel om de gemeentelijke tussenkomst voor nachtzorg stop te zetten vanaf 1 januari 2020. Nachtzorg wordt verleend door professionele verzorgenden of vrijwilligers bij de cliënt thuis of in een residentiële setting. De gemeentelijke tegemoetkoming bedraagt 1 euro per uur. Motivatie is volgens de bevoegde schepen […]

Lees verder

Binnenkort eindelijk gratis wifi

Het tijdperk van digitalisering is overal ingetreden. Die digitalisering staat voor heel wat uitdagingen. Internet is daarbij vandaag zowat een basisbehoefte geworden. Daarom dienden we enkele jaren geleden al een voorstel in om in de openbare gebouwen in Opwijk gratis wifi te voorzien. Op 23 maart 2018 stelde de gemeente zich uiteindelijk kandidaat voor het […]

Lees verder

Gemeenteraad 18 juni 2019

Te onthouden uit de gemeenteraad van 18/6/2019 */ Overeenkomst met Vlaamse ombudsdienst voor een professionele en objectieve behandeling van de klachten De gemeente ondertekende een overeenkomst met Bart Weekers, de Vlaamse Ombudsman om zo zeker te zijn van een professionele en objectieve afhandeling van de door inwoners ingediende klachten. */ Deontologische code voor de gemeenteraad […]

Lees verder

Gemeenteraad 28 mei 2019

Dit onthouden wij uit de gemeenteraad van 28 mei: De cijfers van het ziekteverzuim bij het gemeentepersoneel liggen hoger dan gemiddeld. Volgens het bestuur is dit te wijten aan een klein aantal personeelsleden die vaak korte periodes ziek zijn. Dit verdient volgens ons de nodige opvolging. Op een vraag naar de stand van zaken van […]

Lees verder

Brochure Samen Buurten

Brochure helpt inwoners ‘samen buurten’ Met een brochure met tips en weetjes voor buurt- en straatfeesten wil auteur Tom Bosman mensen aanzetten om hun buren te leren kennen. “’Samen buurten’ is een (nieuw) werkwoord. Het staat voor samen met je buren plezier maken, elkaar helpen, ondersteunen,” vertelt de initiatiefnemer. Daarmee wil hij concreet meehelpen aan […]

Lees verder

INZET ongerust over Dries van Mazenzele

INZET maakt zich ongerust: de bomen op de Dries in Mazenzele zijn mogelijk in gevaar. Omwille van de Aquafin- en wegenwerken aan de Dries wordt de grond er reeds enkele maanden drooggetrokken met grondwaterpompen. Het gevaar is daarbij reëel dat hierdoor de wortelkluit van een flink deel van de in 2005 aangeplante bomen uitdroogt. Omdat […]

Lees verder

Hoe zit het met de brandveiligheid van de Opwijkse kerken?

Die vraag stelde ons gemeenteraadslid Luc De Ridder tijdens de gemeenteraad van 30 april. Wij hopen uiteraard dat het nooit nodig is, maar de gebeurtenissen in Parijs zetten ons toch aan het denken. In pers lazen wij al dat van de 1.786 Vlaamse kerkgebouwen 72% geen branddetectie heeft. Bij 21% waren er wel detectoren en […]

Lees verder

Wekelijkse GFT-ophaling pas voor zomer 2020

Op de gemeenteraad van 30 april 2019 vernamen wij dat de veelgevraagde wekelijkse ophaling van GFT in de zomermaanden er ook in 2019 niet komt.Dat is volgens INZET een gemiste kans. Reeds in 2015 en nogmaals in 2018 vroegen wij de wekelijkse ophaling van GFT in de zomer. Schepen De Coninck (NVA) antwoordde dat de […]

Lees verder

Intradura haalt gemeentelijk bedrijfsafval niet meer op

Vanaf 1 juli zal afvalintercommunale Intradura niet langer het afval ophalen bij de gemeentelijke en de niet-gemeentelijke diensten. Gemeentelijke diensten zijn zowel de gemeentelijke scholen en de gemeentelijke zalen als de gemeentediensten zelf. Niet-gemeentelijke diensten zijn OPcura (het autonoom zorgbedrijf dat het beheer van het ocmw-rust- en verzorgingstehuis De Oase en de serviceflats in handen […]

Lees verder