Kaartjesactie: laat een postkaartje met jouw boodschap gratis bezorgen bij iemand die je mist

Corona treft ons allen hard. In deze barre tijden moeten we de mensen die we graag zien al veel te lang missen. Zowel jong als iets ouder hunkert naar meer sociaal contact. Het sociale leven van heel veel mensen is ondertussen al vele maanden zeer beperkt. Stilaan snakken we naar de vertrouwde uitstapjes, dat gezellig […]

Lees verder

Zone 30-idee wordt ingevoerd!

Nadat INZET reeds in 2017 en nogmaals naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ijverde voor een zone 30 binnen de ‘Opwijkse ring’ (in het centrum van Opwijk) – destijds overigens steeds gecontesteerd door de andere partijen – werd op de gemeenteraad van 1 december 2020 dan toch een zone 30 in het centrum goedgekeurd. […]

Lees verder

INZET en de andere Opwijkse oppositiepartijen willen samen afvalbeleid aanpakken

Op de gemeenteraad van 1 december diende de voltallige oppositie een gezamenlijk dossier in in het kader van het afvalbeleid in de gemeente. De drie partijen willen daarmee samen hun visie onderstrepen op het afvalbeleid in Opwijk, dat volgens de partijen beter moet. Terwijl Vlaanderen er in totaal in slaagt om de restafvalcijfer te laten […]

Lees verder

Meer bomen in Opwijk graag!

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van hun stad of gemeente. Het Bomencharter vormt daarmee meteen een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Het Bomencharter staat ook symbool voor de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming. Bomen planten heeft verschillende positieve […]

Lees verder

Laat gemeente en OCMW helpen bij aanvraag gratis Railpas

Elke inwoner van België ouder dan 12 jaar kan als maatregel in het kader van de coronacrisis een gratis Railpass aanvragen. De Railpass is goed voor 2 gratis enkele ritten per maand vanaf 5 oktober 2020 t.e.m. 31 maart 2021. De Railpass is enkel aan te vragen via www-hello-belgium.be. Het is belangrijk dat iedereen, ook mensen […]

Lees verder

Praktische vragen bij Opwijkse aankoopbonnen

Begin juni besliste het college van burgemeester en schepenen om elk gezin in Opwijk twee aankoopbonnen te schenken die ze kunnen gebruiken bij de Opwijkse middenstand. INZET vindt deze actie op zich te verantwoorden, maar had graag differentiatie gezien: nu krijgt iedereen even veel bonnen, terwijl gezinnen die het moeilijker hebben voor onze fractie ook […]

Lees verder

Voorstel voor hergebruik opgepompt grondwater uit grondwaterbemaling

Op de gemeenteraad van juni agendeerde Luc De Ridder een toegevoegd punt over het oppompen van grondwater en de effecten van dat oppompen of ‘bemalen’ op de grondwatertafel (het grondwaterpeil). Concreet gaat het over het opleggen van voorwaarden in vergunningen om in droogteperiodes (april tot september) te vermijden dat wanneer grondwater moet opgepompt worden (om […]

Lees verder

INZET wil naast Rubensveld en Korruit ook Meerweg behouden als open ruimte

De gemeenteraad keurde unaniem de aanstelling van een studiebureau goed dat een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet opmaken om woonuitbreidingsgebied om te vormen naar open ruimte. Goed nieuws dus voor de dossiers Rubensveld en Korruit, die zo gevrijwaard kunnen blijven van bebouwing. INZET stelde trouwens vroeger (in oktober 2014 en nogmaals in januari 2016) ook […]

Lees verder

Maak centrum verkeersvrij tijdens zomerweekends

Op de gemeenteraad van 23 juni diende INZET een voorstel in om het Opwijks centrum tijdens de zomerweekends deels verkeersvrij te maken. Dat heeft tal van voordelen, weet Luc De Ridder die het voorstel op de agenda zette. Na maanden verplicht gesloten geweest te zijn, mag de horeca terug zijn deuren openen, maar met respect […]

Lees verder

Gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 67 is eigenlijk gedeeltelijke afschaffing

Over de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 67 en de argumentatie daarvoor had de INZET-fractie bedenkingen. Het alternatief om voetweg 61 in ere te herstellen is voor ons zeker waardevol. Uit de argumentatie van het college: “De voetweg nr. 67 wordt al geruime tijd niet meer gebruikt. Er werden al verschillende vergunningen verleend sinds 1975 voor […]

Lees verder