INZET stelt voor om centrum autovrij te maken tijdens de zomerweekends

Marijke De Vis, Luc De Ridder en Tom Bosman van INZET

Na vele maanden verplichte sluiting is de horeca sinds 8 mei terug open, zij het voorlopig enkel op hun terrassen en met respect voor de afstandsregels. De weergoden zijn ons momenteel niet gunstig gezind, maar toch vinden de mensen wel de weg naar de terrassen.

Het overlegcomité heeft bepaald dat de tafels zo moeten opgesteld worden dat er ten allen tijde een afstand van 1,5 meter tussen de ‘bubbels’ gegarandeerd kan worden. Ondanks het feit dat de gemeente al extra mogelijkheden geboden heeft aan de horeca merken we dat die afstand in de praktijk toch moeilijk te garanderen is, vooral omdat sommige terrassen vrij klein zijn.

INZET stelde daarom op de gemeenteraad van 25 mei voor om in de weekends van juli en augustus een deel van het centrum autovrij te maken. Het gaat dan over de markt (het brede deel van de Marktstraat), de Kerkstraat en het Kerkplein. Op die manier krijgen de verschillende horecazaken meer ruimte om hun terrassen te plaatsen. Ze kunnen meer klanten ontvangen én de afstand tussen de klanten kan beter gerespecteerd worden. Een win-win voor iedereen.

Wie toch met de auto naar het centrum wil of moet om te winkelen of om een andere reden, ondervindt ook weinig problemen: de grote parkings blijven bereikbaar.

 

INZET deed zowat een jaar geleden al een vergelijkbaar voorstel. Toen wees het college van burgemeester en schepenen dat voorstel af. Nu gaf het college aan het idee wel genegen te zijn.