Nu ook in onderwijs: gemeenteraad steeds verder buiten spel gezet

“De meerderheid holt de bevoegdheden van de gemeenteraad verder uit. Wat zitten wij hier eigenlijk te doen?” Dat vragen de gemeenteraadsleden van INZET Luc De Ridder en Marijke De Vis zich af bij de zoveelste delegatie van beslissingen van de gemeenteraad naar het schepencollege. “Deze delegatiedrang van de meerderheid holt onze rol als gemeenteraadslid uit,” klinkt het.

Zowel op de gemeenteraad van november als op die van december agendeerde de meerderheid de delegatie van bepaalde beslissingen van de gemeenteraad naar het schepencollege. In november ging het over personeelsbeleid van het OCMW, namelijk het geldelijk en administratief statuut van de personeelsleden (de zogenaamde rechtspositie) en het arbeidsreglement. Eerder had de huidige bestuursmeerderheid van NV-A en Open VLD al beslist om de vaststelling van het organigram en de personeelsformatie te delegeren. In december was onderwijs aan de beurt, met de delegatie van onder andere de aanstelling van de directeur, het arbeidsreglement en het welzijns- en veiligheidsbeleid.” Op die manier worden beslissingen enkel nog in het schepencollege genomen. Ook het moment van de aankondiging komt ongelukkig, in navolging van een negatieve evaluatie van één van de Opwijkse gemeentelijke scholen. “We vinden het de rol van de gemeenteraad om de controle op en opvolging van dergelijke belangrijke thema’s te kunnen doen. Dat is voor ons basisdemocratie.”

“We kunnen ons bijgevolg absoluut niet vinden in deze manier van werken”, stellen Luc De Ridder en Marijke De Vis. “Onze rol als gemeenteraadslid wordt hier stelselmatig volledig uitgehold. We vinden dit belangrijke thema’s die in alle openheid tijdens een gemeenteraad moeten besproken worden. De meerderheid gaat dit nu binnen het schepencollege beslissen en wij kunnen als gemeenteraadsleden enkel nog kennis nemen van de beslissing.” Eerder werden ook al een aantal politionele bevoegdheden onttrokken aan de gemeenteraad. Ook daarop reageerden de raadsleden van INZET scherp.