380.000 euro voor masterplan Vetweyde

Tijdens de gemeenteraad van december vroeg Luc De Ridder toelichting bij de post ‘masterplan Vetweyde’ in de meerjarenplanbegroting. Er wordt namelijk 380.000 euro voorzien voor een masterplan Vetweyde. Wat kan een dergelijk hoog bedrag voor een masterplan verantwoorden? Reeds vele jaren werd er over de site gediscussieerd, er werden tal van studies uitgevoerd die ook al vele duizenden euro’s hebben gekost. Nu moeten er dus nog studies uitgevoerd worden. Maar waarom eigenlijk.

Antwoord vanuit het schepencollege: Dit is de gespreide kostprijs voor het studiebureau dat de opmaak van masterplan Bronnengebied, masterplan Vetweyde en trajactbegeleiding sporthal opmaakt en het dossier binnen die materie verder opvolgt. Dit betreft dus niet alleen het masterplan, maar ook wat volgt. De titels in het softwarepakket worden echter niet constant aangepast.

Foto: Goeiedag.be 2017