Maak centrum verkeersvrij tijdens zomerweekends

Op de gemeenteraad van 23 juni diende INZET een voorstel in om het Opwijks centrum tijdens de zomerweekends deels verkeersvrij te maken. Dat heeft tal van voordelen, weet Luc De Ridder die het voorstel op de agenda zette. Na maanden verplicht gesloten geweest te zijn, mag de horeca terug zijn deuren openen, maar met respect […]

Lees verder

Gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 67 is eigenlijk gedeeltelijke afschaffing

Over de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 67 en de argumentatie daarvoor had de INZET-fractie bedenkingen. Het alternatief om voetweg 61 in ere te herstellen is voor ons zeker waardevol. Uit de argumentatie van het college: “De voetweg nr. 67 wordt al geruime tijd niet meer gebruikt. Er werden al verschillende vergunningen verleend sinds 1975 voor […]

Lees verder

Energierapport ongunstig voor sporthal en Sint-Pauluszaal

De energieboekhouding 2019 die werd voorgesteld op de gemeenteraad van mei is opnieuw een degelijk en leerrijk werkstuk geworden. Het biedt een uitstekende basis om op geobjectiveerde wijze verdere energiebesparende maatregelen te nemen in Opwijk. Een pluim dus voor het energieteam. Het is ook goed om vast te stellen dat voor de meeste gemeentelijke gebouwen […]

Lees verder

Afvalcijfers Opwijk: nog teveel GFT-afval in de restafvalzak, extra inspanningen nodig.

Tijdens de gemeenteraad van 26 mei werden de afvalcijfers voor Opwijk voor 2019 voorgesteld. INZET-raadslid Luc De Ridder las het volledige rapport grondig door en had enkele bedenkingen en concrete suggesties. Eerste vaststelling is dat er slechts een beperkte daling is van de restafvalcijfers (ca 5 kg/inwoner/jaar) over de jaren 2017 t.e.m. 2019. Vraag daarbij […]

Lees verder

Bouwproject Broekstraat-Leireken: “Gemeentebestuur kan niet weerstaan aan de druk van de verkavelaar.”

Gemeenteraadslid voor INZET Luc De Ridder ondervroeg de meerderheid tijdens de gemeenteraadszitting van 26 mei over de geplande verkaveling aan de Broekstraat en Leireken. Op de agenda stond de goedkeuring van het tracé, de plannen en de kostprijsraming voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken. Luc De Ridder vraagt zich af waarom het gemeentebestuur in de […]

Lees verder

Verplicht duurzaam watersysteem voor verkavelingen

Al weken berichten media en experts over het uitzonderlijk lage waterpeil zowat overal in Vlaanderen. Dat hoeft niet te verrassen gezien het de voorbije periode niet of quasi niet heeft geregend. Ondertussen zitten we wegens de coronacrisis met z’n allen in ons kot en dringt een zomer in eigen tuin – steeds vaker met zwembad […]

Lees verder

Hoe concreet zijn de plannen voor de afschaffing van de spooroverwegen in Opwijk ondertussen?

Tijdens de gemeenteraad van februari vroeg Luc De Ridder wanneer de bevolking, maar in het bijzonder de inwoners van de betrokken straten zouden geïnformeerd worden over de concrete plannen voor afschaffing van bepaalde spoorwegovergangen en de in vervanging aan te leggen tunnels. De meerderheid antwoordde toen dat dat zou gebeuren zodra de plannen voldoende concreet zouden zijn. […]

Lees verder

Corona: Hoe zit het met de exitstrategie in onze gemeente?

Op de (online) gemeenteraad van 28 april vroeg INZET een duidelijk beeld van de exitstrategie in het kader van de coronacrisis van onze gemeente voor de eigen gemeentelijke diensten, zowel voor werknemers met als zonder loketfunctie. Waar staat men momenteel met de opmaak ervan? Omdat de gemeente een belangrijke rol speelt in lokale communicatie, openbare veiligheid en handhaving, dicht bij […]

Lees verder

Vragen bij gedeeltelijke aanpak voetpad Mansteen

Op de gemeenteraad van 28 april werd de aanbesteding goedgekeurd van een voetpad op Mansteen, van huisnummer 63 tot huisnummer 97. Het is de bedoeling er een verharding in grijze straatstenen aan te brengen vanaf de betonnen greppel tot de rooilijn. Als bescherming tegen het gemotoriseerd verkeer komen er betonnen stootbanden. INZET heeft dit uiteraard […]

Lees verder

Ons nieuwste krantje in je brievenbus

Ons nieuwste krantje zit dezer dagen in je brievenbus. Je vindt er onze standpunten en onze voordelen in terug. Heb je het niet ontvangen? Dan kan je het hier ook digitaal lezen: Inzet – Krant 2020 Heb je bedenkingen? Suggesties? Ideeën? Wil je graag met ons meewerken? Laat het ons weten via hallo@inzet-opwijk.be

Lees verder