Hoe concreet zijn de plannen voor de afschaffing van de spooroverwegen in Opwijk ondertussen?

Tijdens de gemeenteraad van februari vroeg Luc De Ridder wanneer de bevolking, maar in het bijzonder de inwoners van de betrokken straten zouden geïnformeerd worden over de concrete plannen voor afschaffing van bepaalde spoorwegovergangen en de in vervanging aan te leggen tunnels.
De meerderheid antwoordde toen dat dat zou gebeuren zodra de plannen voldoende concreet zouden zijn. Groot was onze verbazing toen we enkele weken geleden via de pers vernamen dat de omgevingsvergunningen voor aanleg van de tunnels (Beekveldstraat, Fabriekstraat) al voorbereid worden. Volgens wat wij begrijpen kan dat alleen maar betekenen dat de plannen intussen zeer concreet en gedetailleerd uitgewerkt zijn. Toch zijn de betrokken straten en buurten hierover niet geïnformeerd. Dus vroeg Luc De Ridder op de gemeenteraad van 28 april waarom dat nog niet gebeurd is en wanneer dat gepland staat.

Het college van Burgemeester en schepenen antwoordde:

“De journalist nam zelf contact op met de gemeente om dit dossier nog eens in de aandacht te brengen (en ook eens een niet-corona artikel te kunnen publiceren). In het artikel werd bewust geen timing meegegeven, wel werd er getracht om de algemene principes van het sluiten van de overwegen voor onze gemeente mee te geven; namelijk welke overwegen worden door welk kunstwerk vervangen. De aanvragen voor de omgevingsvergunningen werden nog niet ingediend en er liggen dus nog geen concrete plannen voor, dit in tegenstelling tot wat men uit het artikel heeft menen af te leiden. Er zijn ook geen recente contacten meer geweest met het studiebureau waaruit een zeer spoedige indiening zou kunnen afgeleid worden.”

Wij concluderen dus dat er toch nog geen concrete plannen zijn en dat er geen info gepland staat aan de bevolking. Wij houden dit dossier in ieder geval nauwgezet in de gaten …