Verplicht duurzaam watersysteem voor verkavelingen

Al weken berichten media en experts over het uitzonderlijk lage waterpeil zowat overal in Vlaanderen. Dat hoeft niet te verrassen gezien het de voorbije periode niet of quasi niet heeft geregend. Ondertussen zitten we wegens de coronacrisis met z’n allen in ons kot en dringt een zomer in eigen tuin – steeds vaker met zwembad – zich op. De vraag naar water is dus groot.

Tegelijkertijd wonen we in een waterschaarse regio: in Vlaanderen is de hoeveelheid neerslag die valt relatief beperkt, we hebben ook geen lange rivieren of grote meren… Daarenboven wordt ons klimaat grilliger door de klimaatopwarming. Lange droge periodes worden afgewisseld met korte, heel intense regenbuien.

Om te vermijden dat er een structureel watertekort komt in de toekomst zal er dus moeten worden ingezet innovatieve technieken en circulair water. Ook gemeentebesturen spelen hierin een rol.

Dat kan bijvoorbeeld door bij nieuwe verkavelingen de verplichting op te leggen om een duurzaam watersysteem te voorzien. Zo’n duurzaam watersysteem heeft 4 kenmerken: focus op hergebruik, lokale waterbehandeling, het sluiten van de watercirkel en de combinatie tussen centrale en decentrale watervoorziening. Afhankelijk van de grootte van de verkaveling en de concrete situatie kan er dan gekeken worden hoe dit zal aangepakt worden en welke technieken het meest toepasbaar zijn.

Tijdens de gemeenteraad van 26/5 deed INZET bij monde van raadslid Marijke De Vis het concrete voorstel om bij verkavelingen de verplichting op te leggen om een duurzaam watersysteem te voorzien. Dit voorstel past binnen het duurzaamheidsbeleid van de gemeente dat er o.a. op gericht is om zorgvuldiger om te gaan met de schaarse bronnen.

De voltallige oppositie steunde het voorstel. De meerderheid (NVA en Open VLD) liet weten het voorstel genegen te zijn en mee te nemen in gesprekken met verkavelaars, maar stemde desondanks (op één onthouding na) tegen.