Corona: Hoe zit het met de exitstrategie in onze gemeente?

Op de (online) gemeenteraad van 28 april vroeg INZET een duidelijk beeld van de exitstrategie in het kader van de coronacrisis van onze gemeente voor de eigen gemeentelijke diensten, zowel voor werknemers met als zonder loketfunctie. Waar staat men momenteel met de opmaak ervan?
Omdat de gemeente een belangrijke rol speelt in lokale communicatie, openbare veiligheid en handhaving, dicht bij de burger, nemen we aan dat de gemeente ook een rol te spelen heeft bij de uitvoering en naleving van de nationale veiligheidsregels. Daarom vroegen we vanuit INZET ook welke maatregelen op dat vlak worden voorbereid, in het bijzonder wat betreft de nationale exitstrategie zoals beslist op 24 april.
Het is immers belangrijk en vanzelfsprekend dat de gemeenteraad als lokale verkozenen op regelmatige basis actief geïnformeerd worden door het college over de gang van zaken, geplande acties en plannen.

Het antwoord van het college van Burgemeester en schepenen op de online gemeenteraad luidde:
“De diensten van de gemeente en OCMW, met uitzondering van de verhuur van de zalen, bleven verder werken, op afspraak, en enkel voor de hoogst dringende zaken. Op het diensthoofdenoverleg werd de afspraak gemaakt om terug bezoekers toe te laten voor de reguliere zaken, mits een afspraak te maken. Op deze wijze wordt het aantal gelijktijdige bezoekers toch wat beperkt. Plexiglas en alcogels werden verspreid. De collega’s van burgergerichte diensten zitten meer verspreid uit elkaar. Zo werden de burelen van de schepenen en de burgemeester tijdelijk ook ingenomen.
Op maandag 27/04 zit de beroepsfederatie Exello samen met OVSG om de pas verspreide heropstartgids voor bedrijven toe te passen op lokale besturen. We verwachten nog meer specifieke richtlijnen. Ook de aangepaste lijst met veel voorkomende vragen (FAQ) na de veiligheidsraad mogen wij nog verwachten. Zo is het nog niet duidelijk of de bibliotheek met het takeaway systeem moet blijven werken of niet.

Wat het werken op afspraak betreft, de module is inmiddels geïnstalleerd, alle “producten” met specifieke gegevens werden ingegeven. De opleidingen moeten nog starten. Het is de bedoeling om achter de schermen te testen door het inputten van telefonische afspraken. De nodige communicatie zal worden verspreid zodra er meer zicht is op de verdere planning.


Wat de rol van de gemeente in kader van de nationale exitstrategie betreft wachten we nog info van het crisiscentrum en de FAQ. Onze noodplanambtenaar en ikzelf coördineren alle taken die voortvloeien uit de beslissingen van de veiligheidsraad. Regelmatig overleg met het corona-crisisteam en het college. Een update van de stand van zaken mag de gemeenteraad nog verwachten.”

Dit antwoord was voor onze raadsleden Marijke De Vis en Luc De Ridder niet geheel geruststellend. Gezien het online karakter van de gemeenteraad (dat erin bestaat dat vragen en antwoorden vooraf per e-mail bezorgd worden, maar waar geen debat mogelijk is), konden zij niet meteen extra toelichting vragen. Ze volgen dit in ieder geval verder op.