Vragen bij gedeeltelijke aanpak voetpad Mansteen

Op de gemeenteraad van 28 april werd de aanbesteding goedgekeurd van een voetpad op Mansteen, van huisnummer 63 tot huisnummer 97. Het is de bedoeling er een verharding in grijze straatstenen aan te brengen vanaf de betonnen greppel tot de rooilijn. Als bescherming tegen het gemotoriseerd verkeer komen er betonnen stootbanden. INZET heeft dit uiteraard mee goedgekeurd, maar heeft bedenkingen bij de aanpak van het dossier.

Luc De Ridder: “Aan dezelfde zijde van de straat liggen er nog onverharde stroken. Deze zijn evenmin van de rijbaan afgescheiden door een boordsteen. Bijgevolg is het daar voor voetgangers even gevaarlijk als op het stuk waar wel een voetpad zal worden aangelegd.”

Op de vraag van INZET waarom die andere stroken niet mee in de opdracht zijn opgenomen, kregen we als antwoord dat dit wel al is besproken, maar nog niet verder is onderzocht … Het zou voor een volgende fase zijn … Dit lijkt in ieder geval niet heel efficiënt.

Het voetpad is trouwens eigenlijk geen voetpad, maar een voet- en fietspad. Het bestuur formuleerde dit als volgt: “De plaatselijke situatie is van dien aard dat er te weinig ruimte is om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden die gesteld worden voor de aanleg van een volwaardig fietspad… om die reden werden deze werken in de vergunningsaanvraag geformuleerd als voetpad.”