UPDATE Dossier fietspaden Neerveldstraat: dringend aandacht gevraagd

Gemeenteraad 19 oktober

Tijdens de gemeenteraad werd gevraagd naar een stand van zaken over de aanleg van de fietspaden in de Neerveldstraat. Dit dossier is gekoppeld aan de sluiting van de overwegen door de NMBS (Infrabel), meer bepaald de sluiting van de overweg in de Bolstraat. Schepen Engels verklaarde dat geen enkele kandidaat intekende op de door de gemeente uitgeschreven opdracht voor de nieuwe fietspaden. Bovendien zouden de aangeschreven studiebureaus aangegeven hebben dat een fietssuggestiestrook daar een betere oplossing is. Ook de fietsersbond zou die oplossing niet ongenegen zijn. Gevraagd of er geen andere oplossingen worden onderzocht, antwoordde schepen Engels dat de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar wel degelijk andere oplossingen bekijkt.

Luc De Ridder herinnerde het college eraan dat de door de gemeente uitgeschreven opdracht waarvan sprake een all in opdracht was, zowel voor studie en ontwerp van de fietspaden, voor aanleg én voor onderhandelingen in functie van de verwerving van de noodzakelijke gronden. Gezien geen enkel bureau zich ingeschreven heeft voor deze opdracht lijkt het heel aannemelijk dat er gewoon geen bureau is dat het geheel van de opdrachten kan of wil opnemen. Is dit hier het geval?

In ieder geval bleef het na deze vraag stil en niemand sprak dit tegen. INZET pleit er dan ook voor om goed te overwegen om de opdracht op te splitsen en opnieuw aan te besteden om zo toch resultaat te bereiken. Schepen Engels antwoordde dat hij dit zou navragen, doch INZET neemt geen genoegen met dit antwoord. Het dossier is immers te belangrijk én dringend.

Op de vraag wanneer de overweg Bolstraat wordt afgesloten en men dus een valabel alternatief voor de fietsers nodig heeft moest schepen Engels het antwoord schuldig blijven. Bovendien komt Infrabel in belangrijke mate tussen in de aanleg van de fietspaden, maar enkel op voorwaarde dat die vóór een bepaald jaar gerealiseerd zijn. De tijd dringt dus!

INZET dringt er dan ook op aan om de koe bij de hoorns te vatten en het dossier met de nodige serieux te herbekijken.

UPDATE: Op de gemeenteraad van 23 november 2021 informeerde Luc De Ridder  opnieuw naar dit dossier:

Welke opties zijn intussen onderzocht voor een veilige fietsverbinding langs Neerveldstraat, mede als alternatief voor de sluiting van de spooroverweg in de Bolstraat? Wordt overwogen om het bestek voor ontwerp, grondverwerving en aanleg van het fietspad op te splitsen en opnieuw tot aanbesteding over te gaan, zodat er een stap vooruit gezet kan worden richting het oorspronkelijke opzet, namelijk de aanleg van een fietspad? Is deze kwestie intussen onder de aandacht van de VAR gebracht?

Schepen Deleu antwoordde namens het college: Het opgemaakte bestek voor de Neerveldstraat voorzag in een ontwerp voor grondverwerving en aanleg van fietspad(en). Ook wanneer het dossier opgesplitst wordt, enerzijds grondverwerving, anderzijds aanleg fietspad, blijft de problematiek van de grondverwerving. Binnen het bestaande, goedgekeurde rooilijnplan is het niet mogelijk om fietspaden aan te leggen, zonder de weg zelf aan te passen. De intentie is om een studiebureau aan te duiden voor verder advies en om een bevraging bij de buurtbewoners uit te voeren. De problematiek werd op de VAR besproken. Meerdere leden van de VAR twijfelen echter aan de wenselijkheid om fietspaden aan te leggen in de Neerveldstraat en verkiezen degelijke voetpaden boven fietspaden. Zij stellen zich ook de vraag of er echt geen andere alternatieven zijn voor de spooroverweg in de Bolstraat, zoals fiets- of voetgangersbrug over de sporen.

Luc De Ridder blijft dit dossier opvolgen. Schepen Deleu gaf tijdens de gemeenteraadszitting ook al mee dat andere voorstellen zoals een fiets- of voetgangersbrug volgens zijn inschatting weinig waarschijnlijk zijn.