Dan toch geen gemeentelijke fuifzaal

In de meerjarenplanaanpassing, het agendapunt op de gemeenteraad van 22 juni waarbij de financiën van de gemeente op bepaalde punten herzien wordt, viel ons oog op het schrappen van een krediet van 40.000 euro voor plannen/studie voor een fuifzaal in 2024.

Het betreft hier de toekomst van de huidige Sint-Pauluszaal en het voornemen van het college en de meerderheidspartijen om in 2024 (opnieuw) een volwaardige gemeentelijke fuifzaal te hebben.

De reden die het college daarbij aanhaalt is dat er een alternatief zou zijn in de vorm van een overeenkomst met Nijdrop.

Luc De Ridder vroeg voor de zekerheid of dit betekent dat deze meerderheid daarmee haar plannen voor een nieuwe fuifzaal deze legislatuur definitief opbergt, ondanks de gedane verkiezingsbeloftes. Het antwoord van de bevoegde schepen bevestigde deze stelling hoewel zij nog een slag om de arm hield door te zeggen dat noden in de toekomst ook kunnen evolueren.