Intradura haalt gemeentelijk bedrijfsafval niet meer op

Vanaf 1 juli zal afvalintercommunale Intradura niet langer het afval ophalen bij de gemeentelijke en de niet-gemeentelijke diensten. Gemeentelijke diensten zijn zowel de gemeentelijke scholen en de gemeentelijke zalen als de gemeentediensten zelf. Niet-gemeentelijke diensten zijn OPcura (het autonoom zorgbedrijf dat het beheer van het ocmw-rust- en verzorgingstehuis De Oase en de serviceflats in handen heeft), de vrije scholen en de niet-gemeentelijke zalen (parochiezalen).

Het afval van al deze diensten wordt beschouwd als ‘gelijkaardig bedrijfsafval’. Doordat het tot nu toe ook wekelijks wordt opgehaald door Intradura, werd het echter steeds meegeteld in het jaarlijks huishoudelijk (rest)afval. Daar wil men van af. Omdat het om gelijkaardig bedrijfsafval gaat, zal het binnenkort moeten worden opgehaald door een externe, erkende afvalophaler en niet meer door Intradura.

Afval verdwijnt niet

De niet-gemeentelijke diensten zullen dan geen belasting meer moeten betalen voor de door de gemeente ter beschikking gestelde DIN-containers (grote containers op wielen). Dit afval zal dan ook niet langer meegerekend  worden in het restafvalcijfer per inwoner per jaar. Op dit ogenblik zit de gemeente aan 147,71 kg per inwoner per jaar (6,28 kg méér dan in 2016). In 2022 moet ze het huishoudelijk restafval beperken tot 116 kg (door de OVAM opgelegde doelstelling). Met het verdwijnen van het afval van de gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten zal het cijfer lichtjes dalen, maar absoluut onvoldoende om nog maar in de buurt te komen van die doelstelling.

INZET merkt op dat met het verdwijnen van dat afval uit de cijfers, het afval zelf nog niet verdwijnt. De boodschap moet volgens INZET zijn dat zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke diensten verder moeten inzetten op afval voorkomen en (nog) meer selectieve inzameling. Momenteel worden wekelijks door Intradura nog 22 containers (1.100 liter DIN) opgehaald bij de gemeentelijke en 20 containers bij de niet-gemeentelijke diensten.

Niet-gemeentelijke diensten moeten zelf voorzien in hun ophaling

INZET vind het bovendien jammer dat de gemeente niet zelf de organisatie op zich neemt voor het aanstellen van een externe erkende ophaler (voor gemeentelijke- én niet-gemeentelijke diensten). De gemeente zou dat nochtans perfect kunnen als zogenaamde aankoopcentrale voor zowel de gemeentelijke als de niet-gemeentelijke diensten.

Nu zullen de gemeentelijke scholen, de vrije scholen, OPcura en de niet-gemeentelijke zalen daar elk voor zich moeten voor zorgen. Zo laat men de kans liggen op het bedingen van een betere prijs. Bovendien bestaat nu een reëel risico dat de verschillende diensten met verschillende erkende ophalers zullen werken, met meer vrachtvervoer in onze dorpscentra tot gevolg heeft. Vanuit leefbaarheid en verkeersveiligheid is dat toch absoluut te vermijden.