Wekelijkse GFT-ophaling pas voor zomer 2020

Op de gemeenteraad van 30 april 2019 vernamen wij dat de veelgevraagde wekelijkse ophaling van GFT in de zomermaanden er ook in 2019 niet komt.Dat is volgens INZET een gemiste kans. Reeds in 2015 en nogmaals in 2018 vroegen wij de wekelijkse ophaling van GFT in de zomer. Schepen De Coninck (NVA) antwoordde dat de wekelijkse ophaling er pas in de zomer van 2020 komt.

Sinds 2014 vindt in de zomermaanden een wekelijkse i.p.v. tweewekelijkse ophaling plaats van de (witte) restafvalzakken. Omdat in dezelfde maanden de ophaling van GFT-afval tweewekelijks blijft, mag men er van uitgaan dat heel wat GFT-afval dat anders in de GFT-zakken zou terechtkomen, gedeponeerd wordt in de restafvalzakken. Dat blijkt ook uit de afvalcijfers.

Het in de zomer bijhouden in composteerbare zakken van vochtig GFT-afval, is soms immers problematisch omdat dit afval in die periode vaak sneller gaat rotten of gisten. Voor mensen die niet beschikken over een tuin waar men het GFT-afval zelf kan composteren, zijn er ook weinig alternatieven. Het gevolg is dat heel wat te recycleren afval ā€“ wel correct ingezameld GFT-afval wordt tot compost verwerkt ā€“ niet meer gerecycleerd wordt, maar als restafval wordt verbrand! Vanuit milieuoogpunt is dit uiteraard zeer nadelig en maatschappelijk onverantwoord. Bovendien levert het voor de gemeente en de gemeenschap een duidelijke meerkost op.

INZET vindt de huidige uitleg van de schepen dat dit niet meer in de planning van Intradura kan worden opgenomen dan ook wat mager en zal blijven aansturen op de wekelijkse ophaling.