Gemeenteraad 28 mei 2019

Dit onthouden wij uit de gemeenteraad van 28 mei:

De cijfers van het ziekteverzuim bij het gemeentepersoneel liggen hoger dan gemiddeld. Volgens het bestuur is dit te wijten aan een klein aantal personeelsleden die vaak korte periodes ziek zijn. Dit verdient volgens ons de nodige opvolging.

Op een vraag naar de stand van zaken van de verkoop van het oud gemeentehuis in Mazenzele laat de burgemeester weten dat de verkoopsprocedure die eerder al zonder succes liep via een gespecialiseerd immokantoor, zeer binnenkort door gemeente zelf opnieuw wordt opgestart. Er zouden geïnteresseerden zijn.

Verder krijgen basisschool De Boot en de gemeentelijke sporthal een (gezamenlijke) afvalstraat. Ons gemeenteraadslid Luc De Ridder vroeg waarom pmd niet tot de fracties van die afvalstraat behoort, doch daarop kreeg hij geen afdoend antwoord.

Vragen van INZET-raadslid Luc De Ridder:

Lokale energieprojectsubsidies: 130 gemeenten dienden een energieproject in om een energieproject deels gesubsidieerd te krijgen. Opwijk deed dat niet. Jammer, we laten dus subsidies voor energieprojecten liggen, bijv. voor plaatsing van laadpalen of voor vervanging van klassieke straatverlichting door energiezuinige LED-verlichting. Nochtans keuren we op de gemeenteraad regelmatig voor een of meerdere straten dergelijke vervangingsdossiers goed. Voor het Eeksken en Ravensveld zal ons dat ca. 20.000 euro kosten. Voor zo’n project hadden we een subsidie van meer dan 14.000 euro kunnen krijgen. Vanuit INZET vinden het niet meer dan goed bestuur dat onze gemeente ook voor dergelijke energie- en klimaatprojecten optimaal van alle financiële steunmechanismen gebruik maakt.

In het kader van een eerdere vraag van INZET omtrent autodelen en initiatieven in nabijgelegen gemeenten zoals Londerzeel, refereerde Luc naar het autodeelinitiatief in Zuid Oost-Vlaanderen waarbij Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Lede, Geraardsbergen, Lierde, Aalst, Herzele en Maarkedal zich samen inschreven voor het project ‘Autodelen Zuid-Oost-Vlaanderen’ van intercommunale SOLVA. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband diende vervolgens een subsidiedossier in bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en kreeg groen licht. Elke gemeente besliste om zelf ook nog 7.000 euro uit te trekken. Met het totale bedrag kan elke gemeente twee elektrische wagens kopen en de standplaats voor de wagens inrichten. Er zal ook een grote communicatiecampagne komen en een lanceringsevenement. We vroegen ons af of dit geen goede inspiratie kon zijn voor Opwijk. Voorlopig is er op dat gebied echter geen beweging.

Uit de OCMW-raad onthouden we:

Het college besliste om in het kader van de CREG-middelen voortaan nog 50% van de energiefactuur terug te betalen voor OCMW-klanten in plaats van 100%. Verdediging van deze maatregel ligt in het sensibiliseren naar energie-efficiëntie, waar INZET ook achter staat. Echter worden met deze nieuwe beslissing ook de goede leerlingen bestraft. Verder stellen we vast dat er naast de halvering van de terugbetaling geen andere flankerende sensibiliserende maatregelen wordt getroffen. Dit lijkt dan ook enkel om een besparing te gaan. Tot slot hangt de terugbetaling aan de gebruiker ook af van de bereidheid van de huiseigenaar om een energiescan te laten uitvoeren. Gebeurt dat niet, dan kan de huurder ook niet rekenen op een terugbetaling, terwijl die daar geen impact op heeft. Wij missen de logica.

Verder oogt de financiële toestand van het OCMW niet rooskleurig. De oprichting van zorgvereniging Opcura ligt mee aan de basis (samen met stijging leeflonen). De autofinancieringsmarge is negatief. Wij zullen dit zeker opvolgen. Temeer omdat het OCMW met de schulden achterblijft en de zorgvereniging de inkomsten vergaart.