Binnenkort eindelijk gratis wifi

Het tijdperk van digitalisering is overal ingetreden. Die digitalisering staat voor heel wat uitdagingen. Internet is daarbij vandaag zowat een basisbehoefte geworden. Daarom dienden we enkele jaren geleden al een voorstel in om in de openbare gebouwen in Opwijk gratis wifi te voorzien.

Op 23 maart 2018 stelde de gemeente zich uiteindelijk kandidaat voor het WIFI4EU-project, om Europese subsidies te kunnen krijgen om gratis wifi te voorzien. Toenmalig schepen Jan Couck (NVA) had toen echter niet heel veel hoop op een goede afloop, hij liet zich tijdens de gemeenteraad van 27 maart 2018 ontvallen: “De kans is klein dat we centen binnenhalen, gezien de vele inschrijvingen nu al en het beperkte aantal gemeenten dat effectief geld krijgt.”

Maar kijk, Opwijk werd dan toch als een van de 15 Belgische pilootgemeenten geselecteerd. Het gemeentebestuur maakt voor de installatie van het netwerk 30.000 euro vrij, waarvan het de helft via subsidies terugbetaald krijgt. Zo zullen op termijn de gemeentelijke sporthal en de cafetaria, het gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk, de Borgt-site, de speeltuin, de atletiekpiste en ten slotte ook de Markt en omgeving van gratis wifi voorzien worden.

INZET is verheugd over deze vooruitgang. Ook in ons verkiezingsprogramma van oktober 2018 pleitten wij (opnieuw) om de trein van de digitalisering niet te missen met onder andere: (p. 6) ” ... Goed functionerende WIFI op openbare plaatsen of sites is voor INZET een evidentie om een moderne gemeente te worden. We willen dan ook de prioritaire punten die moeten worden aangepakt in kaart brengen en waar mogelijk aanpassen (wifi uitrollen).