Delegatie van bevoegdheden naar college zet gemeenteraad buiten spel

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) van 23 november stelde Luc De Ridder een vraag over de delegatie van bevoegdheden over personeelsaangelegenheden (de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement) aan het college van burgemeester en schepenen. Net zoals bij de delegatie in 2016 van sommige bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college en van sommige bevoegdheden […]

Lees verder

Kerstmarkt Opwijk nieuw concept

INZET loopt niet helemaal warm voor het nieuwe kerstmarktconcept. Ook het idee dat slechts een beperkt aantal verenigingen nog kan deelnemen vinden we niet goed. De uitleg van schepen Couck dat de covid safe vereisten voor een uitgebreide kerstmarkt zoals de laatste keer, met de verschillende in- en uitgangen, zeer veel tijdsinzet van het gemeentepersoon […]

Lees verder

UPDATE Dossier fietspaden Neerveldstraat: dringend aandacht gevraagd

Gemeenteraad 19 oktober Tijdens de gemeenteraad werd gevraagd naar een stand van zaken over de aanleg van de fietspaden in de Neerveldstraat. Dit dossier is gekoppeld aan de sluiting van de overwegen door de NMBS (Infrabel), meer bepaald de sluiting van de overweg in de Bolstraat. Schepen Engels verklaarde dat geen enkele kandidaat intekende op […]

Lees verder

Energie- en Klimaatpact in Opwijk

Gemeenteraad 19 oktober 2021 Akkoord van de gemeente om in te tekenen op het door de Vlaamse overheid aangeboden Lokaal Energie- en Klimaatpact, wat ook recht geeft op financiële ondersteuning. Het is een partnerschap tussen de Vlaamse Overheid en lokale besturen om mee de doelstellingen van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan te realiseren. De engagementen […]

Lees verder

Dan toch geen gemeentelijke fuifzaal

In de meerjarenplanaanpassing, het agendapunt op de gemeenteraad van 22 juni waarbij de financiën van de gemeente op bepaalde punten herzien wordt, viel ons oog op het schrappen van een krediet van 40.000 euro voor plannen/studie voor een fuifzaal in 2024. Het betreft hier de toekomst van de huidige Sint-Pauluszaal en het voornemen van het […]

Lees verder

Goedkeuring planologisch attest voor toekomstige bedrijfsuitbreiding ondanks negatief advies

Tijdens de gemeenteraad van 22 juni kwam de goedkeuring aan bod van het planologisch attest van Van de Velde Beton NV. Het bedrijf wil daarmee haar toekomstige uitbreiding voorbereiden. Het dossier had echter eerder een stevig beargumenteerd negatief advies gekregen van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening  (GECORO). Volgens die commissie situeren de problemen met de […]

Lees verder

INZET stelt voor om centrum autovrij te maken tijdens de zomerweekends

Na vele maanden verplichte sluiting is de horeca sinds 8 mei terug open, zij het voorlopig enkel op hun terrassen en met respect voor de afstandsregels. De weergoden zijn ons momenteel niet gunstig gezind, maar toch vinden de mensen wel de weg naar de terrassen. Het overlegcomité heeft bepaald dat de tafels zo moeten opgesteld […]

Lees verder

Tussenkomsten gemeenteraad 27april 2021

Tijdens de gemeenteraad en OCMW-raad van april deden de gemeenteraadsleden van INZET de volgende tussenkomsten: Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) Agendapunt: Sociale kruidenier “De Spruit” – Reglement – Goedkeuring Vragen van Luc De Ridder: 1. Door de opsomming zonder meer van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de FEAD-middelen (bedeling van voedselpakketten) en […]

Lees verder

INZET-voorstel uitgevoerd: paaltjes verhogen verkeersveiligheid op Spechtes

Tijdens de gemeenteraad van 22 oktober 2019 stelde INZET voor om paaltjes te plaatsen aan de achterkant van het Hof ten Hemelrijk. Dit om doorgaand verkeer (racende auto’s) onmogelijk te maken en zo kinderen veilig te laten spelen in de speeltuin. Een kleine, eenvoudige en goedkope ingreep met een grote impact op de verkeersveiligheid, zo […]

Lees verder

INZET vraagt actieplan naar aanleiding van jaarrapport over schuldbemiddeling

Op de agenda van de OCMW-raad van 23 februari 2021 stond de rapportering over het aantal dossiers schuldbemiddeling in de gemeente. Daaruit blijkt dat het aantal schuldbemiddelingsdossiers stijgt, dat de betrokken inwoners uit alle lagen van de bevolking komen en dat de bedragen ook hoger worden. Uit het rapport werden door de bevoegde schepen een […]

Lees verder