Laat gemeente en OCMW helpen bij aanvraag gratis Railpas

Elke inwoner van België ouder dan 12 jaar kan als maatregel in het kader van de coronacrisis een gratis Railpass aanvragen. De Railpass is goed voor 2 gratis enkele ritten per maand vanaf 5 oktober 2020 t.e.m. 31 maart 2021. De Railpass is enkel aan te vragen via www-hello-belgium.be. Het is belangrijk dat iedereen, ook mensen […]

Lees verder

Praktische vragen bij Opwijkse aankoopbonnen

Begin juni besliste het college van burgemeester en schepenen om elk gezin in Opwijk twee aankoopbonnen te schenken die ze kunnen gebruiken bij de Opwijkse middenstand. INZET vindt deze actie op zich te verantwoorden, maar had graag differentiatie gezien: nu krijgt iedereen even veel bonnen, terwijl gezinnen die het moeilijker hebben voor onze fractie ook […]

Lees verder

Voorstel voor hergebruik opgepompt grondwater uit grondwaterbemaling

Op de gemeenteraad van juni agendeerde Luc De Ridder een toegevoegd punt over het oppompen van grondwater en de effecten van dat oppompen of ‘bemalen’ op de grondwatertafel (het grondwaterpeil). Concreet gaat het over het opleggen van voorwaarden in vergunningen om in droogteperiodes (april tot september) te vermijden dat wanneer grondwater moet opgepompt worden (om […]

Lees verder

INZET wil naast Rubensveld en Korruit ook Meerweg behouden als open ruimte

De gemeenteraad keurde unaniem de aanstelling van een studiebureau goed dat een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet opmaken om woonuitbreidingsgebied om te vormen naar open ruimte. Goed nieuws dus voor de dossiers Rubensveld en Korruit, die zo gevrijwaard kunnen blijven van bebouwing. INZET stelde trouwens vroeger (in oktober 2014 en nogmaals in januari 2016) ook […]

Lees verder

Maak centrum verkeersvrij tijdens zomerweekends

Op de gemeenteraad van 23 juni diende INZET een voorstel in om het Opwijks centrum tijdens de zomerweekends deels verkeersvrij te maken. Dat heeft tal van voordelen, weet Luc De Ridder die het voorstel op de agenda zette. Na maanden verplicht gesloten geweest te zijn, mag de horeca terug zijn deuren openen, maar met respect […]

Lees verder

Gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 67 is eigenlijk gedeeltelijke afschaffing

Over de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 67 en de argumentatie daarvoor had de INZET-fractie bedenkingen. Het alternatief om voetweg 61 in ere te herstellen is voor ons zeker waardevol. Uit de argumentatie van het college: “De voetweg nr. 67 wordt al geruime tijd niet meer gebruikt. Er werden al verschillende vergunningen verleend sinds 1975 voor […]

Lees verder

Energierapport ongunstig voor sporthal en Sint-Pauluszaal

De energieboekhouding 2019 die werd voorgesteld op de gemeenteraad van mei is opnieuw een degelijk en leerrijk werkstuk geworden. Het biedt een uitstekende basis om op geobjectiveerde wijze verdere energiebesparende maatregelen te nemen in Opwijk. Een pluim dus voor het energieteam. Het is ook goed om vast te stellen dat voor de meeste gemeentelijke gebouwen […]

Lees verder

Afvalcijfers Opwijk: nog teveel GFT-afval in de restafvalzak, extra inspanningen nodig.

Tijdens de gemeenteraad van 26 mei werden de afvalcijfers voor Opwijk voor 2019 voorgesteld. INZET-raadslid Luc De Ridder las het volledige rapport grondig door en had enkele bedenkingen en concrete suggesties. Eerste vaststelling is dat er slechts een beperkte daling is van de restafvalcijfers (ca 5 kg/inwoner/jaar) over de jaren 2017 t.e.m. 2019. Vraag daarbij […]

Lees verder

Bouwproject Broekstraat-Leireken: “Gemeentebestuur kan niet weerstaan aan de druk van de verkavelaar.”

Gemeenteraadslid voor INZET Luc De Ridder ondervroeg de meerderheid tijdens de gemeenteraadszitting van 26 mei over de geplande verkaveling aan de Broekstraat en Leireken. Op de agenda stond de goedkeuring van het tracé, de plannen en de kostprijsraming voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken. Luc De Ridder vraagt zich af waarom het gemeentebestuur in de […]

Lees verder

Verplicht duurzaam watersysteem voor verkavelingen

Al weken berichten media en experts over het uitzonderlijk lage waterpeil zowat overal in Vlaanderen. Dat hoeft niet te verrassen gezien het de voorbije periode niet of quasi niet heeft geregend. Ondertussen zitten we wegens de coronacrisis met z’n allen in ons kot en dringt een zomer in eigen tuin – steeds vaker met zwembad […]

Lees verder