Wekelijkse GFT-ophaling pas voor zomer 2020

Op de gemeenteraad van 30 april 2019 vernamen wij dat de veelgevraagde wekelijkse ophaling van GFT in de zomermaanden er ook in 2019 niet komt.Dat is volgens INZET een gemiste kans. Reeds in 2015 en nogmaals in 2018 vroegen wij de wekelijkse ophaling van GFT in de zomer. Schepen De Coninck (NVA) antwoordde dat de […]

Lees verder

Intradura haalt gemeentelijk bedrijfsafval niet meer op

Vanaf 1 juli zal afvalintercommunale Intradura niet langer het afval ophalen bij de gemeentelijke en de niet-gemeentelijke diensten. Gemeentelijke diensten zijn zowel de gemeentelijke scholen en de gemeentelijke zalen als de gemeentediensten zelf. Niet-gemeentelijke diensten zijn OPcura (het autonoom zorgbedrijf dat het beheer van het ocmw-rust- en verzorgingstehuis De Oase en de serviceflats in handen […]

Lees verder

Onze vragen en voorstellen (en enkele antwoorden van de schepenen) bij de beleidsnota 2019-2024

In het voorwoord lezen we dat de meerderheid zal versterken wat goed is en deskundig aanpakken wat beter kan. Hierbij reikt ze de hand naar de oppositie. Die uitgestoken hand nemen we vanuit INZET graag aan. Het is ook onze overtuiging dat het onze gemeente en het beleid ten goede zou komen als elk voorstel […]

Lees verder

Onze reactie op de beleidsnota voor 2019-2024

In het voorwoord van de beleidsnota lezen we dat de meerderheid zal versterken wat goed is en deskundig aanpakken wat beter kan. Ze geven aan hierbij de hand te reiken naar de oppositie. Die uitgestoken hand nemen we vanuit INZET graag aan. Het is ook onze overtuiging dat het onze gemeente en het beleid ten […]

Lees verder

INZET wil evaluatie uitbesteding kinderopvang

In de vorige legislatuur besliste de huidige meerderheid om de lokale kinderopvang uit te besteden. De werking, voordien een organisatie van de gemeente, werd overgedragen aan 3WPlus, dat in de regio Halle-Vilvoorde actief is in 35 gemeenten op het vlak van wonen, werken, energie en kinderopvang. Doel van deze operatie voor het gemeentebestuur was kwalitatieve […]

Lees verder

Klimaatdoelstellingen 2020: van een verwervingspremie naar een klimaatpremie voor jongeren

2019 is het laatste jaar voor het Burgemeestersconvenant (voor klimaatacties) afloopt. Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageerde de gemeente Opwijk zich om de C02-uitstoot in onze gemeente tegen 2020 met minstens 20% te verlagen. Om deze doelstelling te bereiken werd een  samenwerking aangegaan met Interleuven om de gemeente te begeleiden en te ondersteunen bij […]

Lees verder

INZET vraagt aandacht en financiële stimulans voor G-sport

Sporten met het syndroom van Down, basketballen vanuit een rolstoel, tafeltennissen als je niet of nauwelijks kunt zien. Sporten met een handicap lijkt niet evident, maar het kan! G-sport, zoals sport voor mensen met een beperking heet, kan nog een steuntje in de rug gebruiken. In diverse gemeenten worden G-sportclubs opgericht of wordt G-sport gepromoot […]

Lees verder

Kaalkap achter oude pastorie

INZET vroeg tijdens de gemeenteraad van januari 2019 uitleg over de kaalkap achter en langs de oude pastorie. Kaalkap, een techniek waarbij een stuk bos in één keer geveld en het bruikbare hout afgevoerd wordt, is binnen bosbeheer de meest eenvoudige manier om in één keer zo veel mogelijk hout uit een bos te oogsten. Het […]

Lees verder

Dossier sluiting spooroverwegen: onduidelijkheid over financiële- en mobiliteitsimpact

Op de gemeenteraad van 29 januari 2019 werd een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Infrabel en de gemeente ter goedkeuring voorgelegd. Daarin wordt de afschaffing van de spooroverwegen in de Broekstraat, Fabriekstraat en Bolstraat geregeld. Oppositiepartij INZET stelt zich daarbij ernstige vragen: “Financieel weten we niet waar we aan toe zijn en naar de impact op […]

Lees verder

INZET-mandatarissen leggen eed af

Tijdens de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad en het Bijzonder Comité Sociale Dienst op donderdag 3 januari 2019 legden onze mandatarissen hun eed af. Door de integratie van gemeenteraad en OCMW-raad zijn Luc De Ridder en Marijke De Vis nu gemeente- en OCMW-raadslid. Tom Bosman neemt het mandaat binnen het Bijzonder Comité Sociale Dienst […]

Lees verder