Onze vragen en voorstellen (en enkele antwoorden van de schepenen) bij de beleidsnota 2019-2024

In het voorwoord lezen we dat de meerderheid zal versterken wat goed is en deskundig aanpakken wat beter kan. Hierbij reikt ze de hand naar de oppositie. Die uitgestoken hand nemen we vanuit INZET graag aan. Het is ook onze overtuiging dat het onze gemeente en het beleid ten goede zou komen als elk voorstel […]

Lees verder

Onze reactie op de beleidsnota voor 2019-2024

In het voorwoord van de beleidsnota lezen we dat de meerderheid zal versterken wat goed is en deskundig aanpakken wat beter kan. Ze geven aan hierbij de hand te reiken naar de oppositie. Die uitgestoken hand nemen we vanuit INZET graag aan. Het is ook onze overtuiging dat het onze gemeente en het beleid ten […]

Lees verder

INZET wil evaluatie uitbesteding kinderopvang

In de vorige legislatuur besliste de huidige meerderheid om de lokale kinderopvang uit te besteden. De werking, voordien een organisatie van de gemeente, werd overgedragen aan 3WPlus, dat in de regio Halle-Vilvoorde actief is in 35 gemeenten op het vlak van wonen, werken, energie en kinderopvang. Doel van deze operatie voor het gemeentebestuur was kwalitatieve […]

Lees verder

Klimaatdoelstellingen 2020: van een verwervingspremie naar een klimaatpremie voor jongeren

2019 is het laatste jaar voor het Burgemeestersconvenant (voor klimaatacties) afloopt. Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageerde de gemeente Opwijk zich om de C02-uitstoot in onze gemeente tegen 2020 met minstens 20% te verlagen. Om deze doelstelling te bereiken werd een  samenwerking aangegaan met Interleuven om de gemeente te begeleiden en te ondersteunen bij […]

Lees verder

INZET vraagt aandacht en financiële stimulans voor G-sport

Sporten met het syndroom van Down, basketballen vanuit een rolstoel, tafeltennissen als je niet of nauwelijks kunt zien. Sporten met een handicap lijkt niet evident, maar het kan! G-sport, zoals sport voor mensen met een beperking heet, kan nog een steuntje in de rug gebruiken. In diverse gemeenten worden G-sportclubs opgericht of wordt G-sport gepromoot […]

Lees verder

Kaalkap achter oude pastorie

INZET vroeg tijdens de gemeenteraad van januari 2019 uitleg over de kaalkap achter en langs de oude pastorie. Kaalkap, een techniek waarbij een stuk bos in één keer geveld en het bruikbare hout afgevoerd wordt, is binnen bosbeheer de meest eenvoudige manier om in één keer zo veel mogelijk hout uit een bos te oogsten. Het […]

Lees verder

Dossier sluiting spooroverwegen: onduidelijkheid over financiële- en mobiliteitsimpact

Op de gemeenteraad van 29 januari 2019 werd een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Infrabel en de gemeente ter goedkeuring voorgelegd. Daarin wordt de afschaffing van de spooroverwegen in de Broekstraat, Fabriekstraat en Bolstraat geregeld. Oppositiepartij INZET stelt zich daarbij ernstige vragen: “Financieel weten we niet waar we aan toe zijn en naar de impact op […]

Lees verder

INZET-mandatarissen leggen eed af

Tijdens de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad en het Bijzonder Comité Sociale Dienst op donderdag 3 januari 2019 legden onze mandatarissen hun eed af. Door de integratie van gemeenteraad en OCMW-raad zijn Luc De Ridder en Marijke De Vis nu gemeente- en OCMW-raadslid. Tom Bosman neemt het mandaat binnen het Bijzonder Comité Sociale Dienst […]

Lees verder

Huurgeld zaal Kersenpit te hoog: INZET stemt tegen op dossier wijziging huur- en tariefreglement

Inzet stemde tijdens de gemeenteraad van december tegen op het dossier van de wijzigingen aan het huur- en tariefreglement van de nieuwe gemeentelijke feestzaal De Kersenpit in Mazenzele. Het reglement werd weliswaar reeds in september goedgekeurd, maar een nieuw element vandaag is het uitgesproken negatief advies van de Cultuurraad. Vooral de hoge prijssetting van de […]

Lees verder

Laat lokale gezondheidsenquête onze gezondheid in kaart brengen

Steden en gemeenten kunnen vanaf volgend jaar de gezondheid van hun bevolking in kaart brengen. Dat gebeurt via een grootschalige lokale gezondheidsenquête in samenwerking met de Vlaamse overheid. Als gemeente is dit volgens INZET – aan het begin van een nieuwe legislatuur – een ideale nulmeting. Het wordt daarna ook mogelijk om de resultaten te […]

Lees verder