INZET-mandatarissen leggen eed af

Tijdens de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad en het Bijzonder Comité Sociale Dienst op donderdag 3 januari 2019 legden onze mandatarissen hun eed af. Door de integratie van gemeenteraad en OCMW-raad zijn Luc De Ridder en Marijke De Vis nu gemeente- en OCMW-raadslid. Tom Bosman neemt het mandaat binnen het Bijzonder Comité Sociale Dienst op. Alle drie zijn ze gemotiveerd om de komende beleidsperiode op een constructieve, positieve en kritische manier mee te werken en voorstellen te doen zoals INZET dat ook al in de vorige beleidsperiodes deed.