Dan toch geen gemeentelijke fuifzaal

In de meerjarenplanaanpassing, het agendapunt op de gemeenteraad van 22 juni waarbij de financiën van de gemeente op bepaalde punten herzien wordt, viel ons oog op het schrappen van een krediet van 40.000 euro voor plannen/studie voor een fuifzaal in 2024. Het betreft hier de toekomst van de huidige Sint-Pauluszaal en het voornemen van het […]

Lees verder

Goedkeuring planologisch attest voor toekomstige bedrijfsuitbreiding ondanks negatief advies

Tijdens de gemeenteraad van 22 juni kwam de goedkeuring aan bod van het planologisch attest van Van de Velde Beton NV. Het bedrijf wil daarmee haar toekomstige uitbreiding voorbereiden. Het dossier had echter eerder een stevig beargumenteerd negatief advies gekregen van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening  (GECORO). Volgens die commissie situeren de problemen met de […]

Lees verder

INZET stelt voor om centrum autovrij te maken tijdens de zomerweekends

Na vele maanden verplichte sluiting is de horeca sinds 8 mei terug open, zij het voorlopig enkel op hun terrassen en met respect voor de afstandsregels. De weergoden zijn ons momenteel niet gunstig gezind, maar toch vinden de mensen wel de weg naar de terrassen. Het overlegcomité heeft bepaald dat de tafels zo moeten opgesteld […]

Lees verder

Tussenkomsten gemeenteraad 27april 2021

Tijdens de gemeenteraad en OCMW-raad van april deden de gemeenteraadsleden van INZET de volgende tussenkomsten: Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) Agendapunt: Sociale kruidenier “De Spruit” – Reglement – Goedkeuring Vragen van Luc De Ridder: 1. Door de opsomming zonder meer van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de FEAD-middelen (bedeling van voedselpakketten) en […]

Lees verder

INZET-voorstel uitgevoerd: paaltjes verhogen verkeersveiligheid op Spechtes

Tijdens de gemeenteraad van 22 oktober 2019 stelde INZET voor om paaltjes te plaatsen aan de achterkant van het Hof ten Hemelrijk. Dit om doorgaand verkeer (racende auto’s) onmogelijk te maken en zo kinderen veilig te laten spelen in de speeltuin. Een kleine, eenvoudige en goedkope ingreep met een grote impact op de verkeersveiligheid, zo […]

Lees verder

INZET vraagt actieplan naar aanleiding van jaarrapport over schuldbemiddeling

Op de agenda van de OCMW-raad van 23 februari 2021 stond de rapportering over het aantal dossiers schuldbemiddeling in de gemeente. Daaruit blijkt dat het aantal schuldbemiddelingsdossiers stijgt, dat de betrokken inwoners uit alle lagen van de bevolking komen en dat de bedragen ook hoger worden. Uit het rapport werden door de bevoegde schepen een […]

Lees verder

Kaartjesactie: laat een postkaartje met jouw boodschap gratis bezorgen bij iemand die je mist

Corona treft ons allen hard. In deze barre tijden moeten we de mensen die we graag zien al veel te lang missen. Zowel jong als iets ouder hunkert naar meer sociaal contact. Het sociale leven van heel veel mensen is ondertussen al vele maanden zeer beperkt. Stilaan snakken we naar de vertrouwde uitstapjes, dat gezellig […]

Lees verder

Zone 30-idee wordt ingevoerd!

Nadat INZET reeds in 2017 en nogmaals naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ijverde voor een zone 30 binnen de ‘Opwijkse ring’ (in het centrum van Opwijk) – destijds overigens steeds gecontesteerd door de andere partijen – werd op de gemeenteraad van 1 december 2020 dan toch een zone 30 in het centrum goedgekeurd. […]

Lees verder

INZET en de andere Opwijkse oppositiepartijen willen samen afvalbeleid aanpakken

Op de gemeenteraad van 1 december diende de voltallige oppositie een gezamenlijk dossier in in het kader van het afvalbeleid in de gemeente. De drie partijen willen daarmee samen hun visie onderstrepen op het afvalbeleid in Opwijk, dat volgens de partijen beter moet. Terwijl Vlaanderen er in totaal in slaagt om de restafvalcijfer te laten […]

Lees verder

Meer bomen in Opwijk graag!

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van hun stad of gemeente. Het Bomencharter vormt daarmee meteen een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Het Bomencharter staat ook symbool voor de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming. Bomen planten heeft verschillende positieve […]

Lees verder