Maak parking Ringlaan waterdoorlatend

Luc De Ridder stelt voor om samen met de voorziene aanleg van voet- en fietspaden langs de Ringlaan, tussen Fabriekstraat en Beekveldstraat ook de tussenliggende parking aan te pakken in het kader van ontharding. Schepen William Engels is het idee genegen.

INZET staat uiteraard achter de aanleg van voet- en fietspaden langs de Ringlaan. Omdat het om grote werken gaat – de voet- en fietspaden worden langs beide zijden aangelegd – gaven wij aan dat het logisch zou zijn om meteen ook te voorzien in heraanleg van de tussenliggende parking (voor GAC II). Op dit ogenblik zorgt die er voor dat er een zeer brede, grotendeels verharde oppervlakte ligt tussen GAC II en de overzijde. In het kader van ontharding. Wetende dat het achterliggend gebied gevoelig is voor wateroverlast, had men er meteen voor kunnen opteren om de parking heraan te leggen in een halfverharding. Daarmee zou de gemeente meteen tonen dat ontharding en de doelstellingen van het gemeentelijk hemelwaterplan haar menens zijn. Bevoegde schepen William Engels neemt deze opmerking ter harten en zal ze verder onderzoeken.