Deze legislatuur geen fietspaden meer in Neerveldstraat

In Opwijk werd op de gemeenteraad van eind december gestemd over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Hierbij werden heel wat investeringsbudgetten herzien. Na doorvragen door oppositiepartij INZET over de schrapping van belangrijke budgetten gekoppeld aan de sluiting van de spooroverwegen in Opwijk, meer bepaald deze in de Bolstraat (245.500 euro), kwam de aap uit de mouw. Er zal deze legislatuur niet meer geïnvesteerd worden in de aanleg van fietspaden in de Neerveldstraat.

Nochtans was de aanleg ervan gekoppeld aan de afschaffing van de overweg in de Bolstraat waardoor fietsers komende van Opstal of Eeksken niet meer naar fietsweg ‘Leirekensroute’ zullen kunnen doorsteken. Fietsers zullen dan ofwel het viaduct zonder fietspaden moeten nemen die het Eeksken met het centrum van Opwijk verbindt, ofwel de smalle Neerveldstraat, waar evenmin fietspaden liggen.

INZET wees hier reeds op toen de gemeente in 2018 een princiepsakkoord sloot met Infrabel over de afschaffing van overwegen. Om hieraan tegemoet te komen werd in de samenwerkingsovereenkomst die in 2019 werd afgesloten voorzien dat wanneer de gemeente tegen 2026 fietspaden realiseert in de Neerveldstraat, Infrabel voor 50% zal tussenkomen in de kosten van aanleg. De kosten voor verwerving en eventueel onteigening van de stroken die daarvoor nodig zijn, blijven echter volledig ten laste van de gemeente. De bestuursmeerderheid van NV-A en Open VLD schrapt hiervoor nu dus alle budgetten. Het enige wat zij nog doet is een studie aanbesteden naar wat de meest aangewezen veilige fietsverbinding is. Ze laat wel al verstaan dat het schilderen van fietssuggestiestroken een mogelijk alternatief is. INZET betwijfelt sterkt dat dit een valabel alternatief is en betreurt dat het gemeentebestuur, ongeacht de uitkomst van de studie, nu al uit het meerjarenplan 2020-2025 de budgetten schrapt voor verwerving van de nodige grond.

Hiermee trekt het bestuur een kruis over de aanleg van fietspaden in de Neerveldstraat deze legislatuur. De kans dat er nog tegen 2026 fietspaden gerealiseerd zullen worden, is dan ook zo goed als uitgesloten.