Dossier sluiting spooroverwegen: onduidelijkheid over financiële- en mobiliteitsimpact

Op de gemeenteraad van 29 januari 2019 werd een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Infrabel en de gemeente ter goedkeuring voorgelegd. Daarin wordt de afschaffing van de spooroverwegen in de Broekstraat, Fabriekstraat en Bolstraat geregeld. Oppositiepartij INZET stelt zich daarbij ernstige vragen: “Financieel weten we niet waar we aan toe zijn en naar de impact op […]

Lees verder

INZET-mandatarissen leggen eed af

Tijdens de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad en het Bijzonder Comité Sociale Dienst op donderdag 3 januari 2019 legden onze mandatarissen hun eed af. Door de integratie van gemeenteraad en OCMW-raad zijn Luc De Ridder en Marijke De Vis nu gemeente- en OCMW-raadslid. Tom Bosman neemt het mandaat binnen het Bijzonder Comité Sociale Dienst […]

Lees verder

Huurgeld zaal Kersenpit te hoog: INZET stemt tegen op dossier wijziging huur- en tariefreglement

Inzet stemde tijdens de gemeenteraad van december tegen op het dossier van de wijzigingen aan het huur- en tariefreglement van de nieuwe gemeentelijke feestzaal De Kersenpit in Mazenzele. Het reglement werd weliswaar reeds in september goedgekeurd, maar een nieuw element vandaag is het uitgesproken negatief advies van de Cultuurraad. Vooral de hoge prijssetting van de […]

Lees verder

Laat lokale gezondheidsenquête onze gezondheid in kaart brengen

Steden en gemeenten kunnen vanaf volgend jaar de gezondheid van hun bevolking in kaart brengen. Dat gebeurt via een grootschalige lokale gezondheidsenquête in samenwerking met de Vlaamse overheid. Als gemeente is dit volgens INZET – aan het begin van een nieuwe legislatuur – een ideale nulmeting. Het wordt daarna ook mogelijk om de resultaten te […]

Lees verder

INZET verdeelt twee zitjes in gemeenteraad over drie raadsleden

Bij de verkiezingen van 14 oktober behaalde INZET twee zetels. Eéntje minder dan in 2012, toen we in kartel met Groen naar de kiezer ging. Toch zijn we tevreden dat we als INZET onze score hebben kunnen handhaven. Het progressieve oppositiekamp ging er in totaal op vooruit en haalde alles samen bijna 18%. We vinden […]

Lees verder

Resultaat gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

INZET behaalde in totaal 1145 stemmen of 11,4%. Daarmee hebben we de komende beleidsperiode 2 zetels in de gemeenteraad (verkozenen: Luc De Ridder en Marijke De Vis; 1ste opvolger: Tom Bosman). Bedankt aan alle kiezers en alle mensen die ons steunen. Hier nog eens de uitslag van onze kandidaten: resultaat 1 Luc De Ridder 332 […]

Lees verder

Gemeenteraadslid Luc De Ridder lijsttrekker voor INZET

Luc De Ridder (52) is gehuwd met Kathleen en vake van Sara en Natan. Luc draait binnen INZET al mee sinds 2006. Voordien was hij jarenlang voorzitter van de gemeentelijke milieuraad. Sinds 2012 bewijst hij zich als een zeer gedegen en onderlegd gemeenteraadslid met speciale aandacht voor milieu, groen en klimaat, ruimtelijke ordening en mobiliteit. […]

Lees verder

Gemeenteraadslid Marijke De Vis, 2de plaats INZET-lijst

Marijke De Vis (39) is al van bij de start in 2000 betrokken bij INZET en was in de voorbije jaren OCMW-raadslid, schepen voor jeugd en momenteel gemeenteraadslid. Ze is mama van Sam en zo lid van de ouderraad van voetbalclub EMO en van basisschool De Duizendpootrakkers. Marijke is sportief actief bij badmintonclub de Shuttles […]

Lees verder

Tom Bosman, 3de plaats INZET-lijst

Tom Bosman (38), samen met Eva Jacobs en papa van Hannah en Senne en een nieuwkomer in de Opwijkse politiek. De voorbije zes jaar volgde hij de lokale dossiers achter de schermen. Hij wil nu niet langer toeschouwer zijn, maar actieve deelnemer en zelf de handen uit de mouwen steken. Tom is initiatiefnemer van Kunst In […]

Lees verder

OCMW-raadslid Joke Longin, 4de plaats INZET-lijst

Joke Longin (43) is getrouwd en moeder van Staf en Stien en staat al voor de vierde keer op de lijst van INZET. Ze is apotheker van opleiding en voert als ambtenaar bij het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG) controles uit in apotheken. Met Joke zet INZET verder in op expertise uit het OCMW. Zij is immers […]

Lees verder