INZET ongerust over Dries van Mazenzele

INZET maakt zich ongerust: de bomen op de Dries in Mazenzele zijn mogelijk in gevaar. Omwille van de Aquafin- en wegenwerken aan de Dries wordt de grond er reeds enkele maanden drooggetrokken met grondwaterpompen. Het gevaar is daarbij reëel dat hierdoor de wortelkluit van een flink deel van de in 2005 aangeplante bomen uitdroogt.

Omdat het er niet op lijkt dat er bevloeiing is voorzien van de bovenste grondlaag onder de bomen, bevroeg gemeenteraadslid Luc De Ridder (INZET) de gemeentelijke administratie en de bevoegde schepenen hierover per mail. Luc De Ridder: “Als er inderdaad niets voorzien is om de bodem tot op de diepte van de wortelkluit voldoende vochtig te houden, dan moet er heel snel worden ingegrepen. Alle bomen zijn intussen immers uit hun rusttoestand. Ze zullen met hun reserves nog wel bladeren aanmaken, waardoor het lijkt alsof er niets aan de hand is, maar de kans is reëel dat de bomen er later alsnog aan kapot gaan. Dat zou bijzonder jammer zijn voor het mooie, groene karakter van de Dries. En dan hebben we het nog niet over de investering,  de kostprijs van de bomen.”

De Ridder ontving hij na enkele weken nog geen reactie en herhaalde daarom zijn vraag op de gemeenteraad van 30 april. Het schepencollege moest ook dan echter het antwoord schuldig blijven. De gemeentelijke diensten zouden dit nog aan het uitzoeken zijn. “Intussen blijven de pompen wel onverminderd het grondwater wegpompen. Er moet dringend actie ondernomen worden als er niet in bevloeiing is voorzien, anders vrezen we dat de bomen allemaal kapot gaan,” aldus Luc De Ridder.