Heroriënteer de verwervingspremie naar een energiepremie

Vandaag voorziet de gemeente in een verwervingspremie van 5.000 euro (voor een woning) of 3.000 euro (voor een appartement) voor jongeren uit Opwijk bij aankoop van een eerste eigendom. INZET wil deze premie heroriënteren en koppelen aan investeringen in energiezuinige maatregelen. Het is voor jongeren uit onze gemeente moeilijker geworden om in Opwijk een woning […]

Lees verder

Voorstel terugbetaling anticonceptie voor vrouwelijke leefloners

Vanuit de vaststelling dat de kost van anticonceptiva nog te vaak als een drempel gezien wordt voor mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten, stelt de INZET-fractie voor om over te gaan tot de terugbetaling van anticonceptiva aan vrouwelijke cliënten met een leefloon. Dit voorstel kadert in de toegankelijkheid van anticonceptiemiddelen voor mensen met […]

Lees verder

Hoe zal Opwijk de nieuwe Vlaamse subsidies voor open ruimte inzetten?

De nieuwe Vlaamse regering heeft voor de steden en gemeenten een financieringslijn opengesteld voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte. De gemeenten ontvangen hieruit vanaf 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse subsidie. Voor Opwijk gaat het om een subsidie die in 2020 ca. 44.000 euro bedraagt en daarna van jaar tot […]

Lees verder

Voorstel verkeersveiligheid op Hof Ten Hemelrijk

Wie het park Hof Ten Hemelrijk al eens bezoekt heeft het ongetwijfeld al ervaren: geregeld rijden er wagens aan de achterkant van het Hof Ten Hemelrijk (parkzijde). Deze rijden het domein op via Nijdrop en verlaten het via het paadje aan de speeltuin. Met gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Hoewel er duidelijk verkeersborden opgesteld staan ter […]

Lees verder

Gemeenteraad 22 augustus 2019

Uitzonderlijk werd in augustus de gemeenteraad bijeen geroepen. In principe is er immers in de zomermaanden geen raad voorzien. Reden waarom dit toch gebeurde was het aflopen van de wettelijke termijnen in het kader van een dossier definitieve afschaffing van de voetwegen 65 en 66. Dat dossier werd overigens goedgekeurd. Ook deze punten stonden op […]

Lees verder

Geen gemeentelijke tussenkomst meer voor nachtzorg

Tijdens de gemeenteraad van augustus kwam de meerderheid met het voorstel om de gemeentelijke tussenkomst voor nachtzorg stop te zetten vanaf 1 januari 2020. Nachtzorg wordt verleend door professionele verzorgenden of vrijwilligers bij de cliënt thuis of in een residentiële setting. De gemeentelijke tegemoetkoming bedraagt 1 euro per uur. Motivatie is volgens de bevoegde schepen […]

Lees verder

Binnenkort eindelijk gratis wifi

Het tijdperk van digitalisering is overal ingetreden. Die digitalisering staat voor heel wat uitdagingen. Internet is daarbij vandaag zowat een basisbehoefte geworden. Daarom dienden we enkele jaren geleden al een voorstel in om in de openbare gebouwen in Opwijk gratis wifi te voorzien. Op 23 maart 2018 stelde de gemeente zich uiteindelijk kandidaat voor het […]

Lees verder

Gemeenteraad 18 juni 2019

Te onthouden uit de gemeenteraad van 18/6/2019 */ Overeenkomst met Vlaamse ombudsdienst voor een professionele en objectieve behandeling van de klachten De gemeente ondertekende een overeenkomst met Bart Weekers, de Vlaamse Ombudsman om zo zeker te zijn van een professionele en objectieve afhandeling van de door inwoners ingediende klachten. */ Deontologische code voor de gemeenteraad […]

Lees verder

Gemeenteraad 28 mei 2019

Dit onthouden wij uit de gemeenteraad van 28 mei: De cijfers van het ziekteverzuim bij het gemeentepersoneel liggen hoger dan gemiddeld. Volgens het bestuur is dit te wijten aan een klein aantal personeelsleden die vaak korte periodes ziek zijn. Dit verdient volgens ons de nodige opvolging. Op een vraag naar de stand van zaken van […]

Lees verder

Brochure Samen Buurten

Brochure helpt inwoners ‘samen buurten’ Met een brochure met tips en weetjes voor buurt- en straatfeesten wil auteur Tom Bosman mensen aanzetten om hun buren te leren kennen. “’Samen buurten’ is een (nieuw) werkwoord. Het staat voor samen met je buren plezier maken, elkaar helpen, ondersteunen,” vertelt de initiatiefnemer. Daarmee wil hij concreet meehelpen aan […]

Lees verder