Hoe concreet zijn de plannen voor de afschaffing van de spooroverwegen in Opwijk ondertussen?

Tijdens de gemeenteraad van februari vroeg Luc De Ridder wanneer de bevolking, maar in het bijzonder de inwoners van de betrokken straten zouden geïnformeerd worden over de concrete plannen voor afschaffing van bepaalde spoorwegovergangen en de in vervanging aan te leggen tunnels. De meerderheid antwoordde toen dat dat zou gebeuren zodra de plannen voldoende concreet zouden zijn. […]

Lees verder

Corona: Hoe zit het met de exitstrategie in onze gemeente?

Op de (online) gemeenteraad van 28 april vroeg INZET een duidelijk beeld van de exitstrategie in het kader van de coronacrisis van onze gemeente voor de eigen gemeentelijke diensten, zowel voor werknemers met als zonder loketfunctie. Waar staat men momenteel met de opmaak ervan? Omdat de gemeente een belangrijke rol speelt in lokale communicatie, openbare veiligheid en handhaving, dicht bij […]

Lees verder

Vragen bij gedeeltelijke aanpak voetpad Mansteen

Op de gemeenteraad van 28 april werd de aanbesteding goedgekeurd van een voetpad op Mansteen, van huisnummer 63 tot huisnummer 97. Het is de bedoeling er een verharding in grijze straatstenen aan te brengen vanaf de betonnen greppel tot de rooilijn. Als bescherming tegen het gemotoriseerd verkeer komen er betonnen stootbanden. INZET heeft dit uiteraard […]

Lees verder

Ons nieuwste krantje in je brievenbus

Ons nieuwste krantje zit dezer dagen in je brievenbus. Je vindt er onze standpunten en onze voordelen in terug. Heb je het niet ontvangen? Dan kan je het hier ook digitaal lezen: Inzet – Krant 2020 Heb je bedenkingen? Suggesties? Ideeën? Wil je graag met ons meewerken? Laat het ons weten via hallo@inzet-opwijk.be

Lees verder

Gemeenteraad 28 januari 2020

Een beperkte agenda op 28 januari 2020. Wij pikken er de ‘belangrijkste’ punten voor u uit: */ Sportkampwerking zomer De gemeente start met een vakantiesportwerking voor kinderen tussen 12 en 16 jaar. Wat ons betreft een goed initiatief. Wij zouden bij het samenstellen van het programma ook eens bij de doelgroep gaan horen wat zij […]

Lees verder

Opwijk verliest met muziekclub Nosta een icoon

Vlaams minister Jan Jambon (N-VA) schrapt de subsidies van Nosta in Opwijk. De muziekclub die tot voor 3 jaar onder de naam van Nijdrop en sindsdien als Nosta meer dan 50 jaar lang een podium bood aan beginnende en gevestigde Vlaamse, Belgische en internationale bands, ziet zich dan ook genoodzaakt om de activiteiten te stoppen. […]

Lees verder

An Steppé volgt Tom Bosman op in OCMW

In navolging van een interne afspraak nam An Steppé op 1 januari de plaats in van Tom Bosman in het Bijzonder Comité Sociale Dienst (OCMW). Tom zal in 2023 op zijn beurt Luc De Ridder vervangen in de gemeenteraad en als gemeenteraadslid de twee laatste jaren van deze legislatuur zetelen voor INZET. Tom Bosman is […]

Lees verder

Meerjarenplan 2020-2025: buitensporige budgetten voor sluiting overwegen, te weinig voor de belangrijke thema’s

Op de gemeenteraad van 17 december 2019 stelden de meerderheidspartijen NVA en Open VLD hun meerjarenplan voor. INZET bekeek dat plan kritisch en lichtte bij monde van gemeenteraadsleden Luc De Ridder en Marijke De Vis deze bedenkingen toe: Voor de verkiezingen beklemtoonden NVA en Open VLD, net als zowat alle andere partijen dat er in […]

Lees verder

INZET wil belasting schrappen op onbebouwde percelen in woongebied met landelijk karakter of in woonuitbreidingsgebied

Opwijk heeft een gemeentebelasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust. ‘Op die manier stimuleert men het bouwen van een woning (of de verkoop aan bouwlustigen) of geeft men minstens het signaal dat het onbebouwd laten van deze percelen ongewenst is ongeacht […]

Lees verder

INZET vraagt oprichting gemeentelijk open ruimtefonds

Dat Opwijk volgebouwd wordt en we de open ruimte zo veel mogelijk moeten vrijwaren, zijn veel gehoorde uitspraken. Daarom stelt INZET voor om een gemeentelijk open ruimtefonds op te richten. Als gemeente is het aangewezen om zelf instrumenten te creëren en middelen te voorzien om de open ruimte te beschermen, met name op locaties waar […]

Lees verder