Praktische vragen bij Opwijkse aankoopbonnen

foto: Persinfo.org

Begin juni besliste het college van burgemeester en schepenen om elk gezin in Opwijk twee aankoopbonnen te schenken die ze kunnen gebruiken bij de Opwijkse middenstand. INZET vindt deze actie op zich te verantwoorden, maar had graag differentiatie gezien: nu krijgt iedereen even veel bonnen, terwijl gezinnen die het moeilijker hebben voor onze fractie ook meer zouden mogen krijgen.

De aankoopbonnen worden verdeeld bij 6004 gezinnen. Het totale budget bedraagt € 300.200. Luc De Ridder en Marijke De Vis stelden in naam van de INZET-fractie nog enkele bijkomende vragen bij deze actie, ter verduidelijking.
1) Hoeveel is er in totaal voorzien aan budget voor maatregelen ter bestrijding van de lokale, sociaal-economische gevolgen van de coronacrisis?
2) Was het niet haalbaar het bedrag van de bonnen te differentiëren in functie van de situatie van het gezin dat ze krijgt, bijv. een hoger bedrag voor een gezin waarin iemand tijdelijk werkloos is als gevolg van de coronacrisis?
3) Wat wordt verstaan onder Opwijkse handelaar? Dat begrip is niet gedefinieerd. Valt een garagist hieronder? Wat met een grootwarenhuis (type Colruyt of Delhaize: wel als het op zelfstandige basis uitgebaat wordt, niet als het door de winkelketen zelf wordt uitgebaat? of helemaal niet?)? Wat met andere ketens zoals Horta en Aveve (zelfde vraagstelling als bij de grootwarenhuizen)? Vallen handelaars in bouwmaterialen hier ook onder? Zijn kappers en kapsters of schoonheidssalons ook handelaars? Wat met krantenwinkels? Indien zij eronder vallen, waarom daar niet het gebruik van deelbonnen toelaten (in een krantenwinkel besteedt men meestal geen 25 euro)? Vallen Opwijkse land- en tuinbouwers die aan thuisverkoop van voedingsproducten doen ook onder het begrip handelaar?
De meerderheid bleef de antwoorden op onze vragen (behalve dat voor corona een totaalbudget van 500.000 euro ter beschikking wordt gesteld) tot op vandaag schuldig.