INZET trots

Zaterdag 18 oktober officiële opening INZET trots op realisatie nieuwe stationssite Op zaterdag 18 oktober wordt de vernieuwde stationssite in Opwijk eindelijk officieel geopend. INZET, dat tijdens de vorige legislatuur met toenmalig schepen Pol Verhaevert de plannen uittekende, het project op de rails zette en voor het grootste deel realiseerde tijdens zijn beleidsperiode is tevreden […]

Lees verder

RUBENSVELD

WOONUITBREIDNGSGEBIED RUBENSVELD Een projectontwikkelaar plant de volledige invulling van het Rubensveld, een ‘woonuitbreidingsgebied’ van 5,5 ha. De projectontwikkelaar wil op korte termijn bij het college van burgemeester en schepenen een bouwaanvraag indienen voor de bouw van 129 woningen. Het zou gaan om zogenaamde ‘groepswoningbouw’: het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen bestemd voor bewoning, die één […]

Lees verder

OMA-fietsroute

Gemeenteraad 1 juli 2014 – Toegevoegd agendapunt namens INZET en CD&V De zgn. OMA-fietsroute moet, zoals u weet, zorgen voor een veilige en snelle fietsverbinding langsheen de spoorweg en dit van Opwijk naar Merchtem en vervolgens over Asse tot in Brussel. Voor heel wat fietsers, zowel scholieren als pendelaars en recreanten zou de route een […]

Lees verder

Wallekensweg

PERSBERICHT Schepen voor ruimtelijke ordening voert beloofde groentoets niet uit Geen ruimte voor groen in nieuwe verkaveling Wallekensweg Op de gemeenteraad van 27 mei stond het tracé (de inrichting) van een nieuwe verkaveling in de Wallekensweg op de agenda. Tijdens de vorige legislatuurkwam dit project voor het eerst ter sprake. Er werd toen tussen de […]

Lees verder

Gemeenteraad mei 2014

TOEGEVOEGD PUNT INZET Tussenkomst verantwoordingsnota jeugd – Dikke onvoldoende voor schepen van jeugd Ondanks het uiteindelijke positieve advies van de jeugdraad is de inhoud ervan vernietigend: de verantwoordingsnota werd te laat voorgelegd, er stonden heel veel fouten in, het was een kopie van 2012, er worden drogredenen aangehaald voor het niet realiseren van een aantal […]

Lees verder

Behoud treinaanbod

INZET pleit bij Minister voor Overheidsbedrijven voor behoud treinaanbod. INZET sluit zich aan bij het protest tegen de plannen van de NMBS om het treinaanbod op onder andere lijn 60 van Brussel naar Dendermonde te beperken. “Wij zullen onze ongerustheid en die van vele Opwijkse pendelaars, maar ook mensen die vanuit onze gemeente aan cultuurbeleving […]

Lees verder

JA aan de OMA-route

De gemeentebesturen van Opwijk en Merchtem hebben zich gekant tegen de realisatie van de OMA-route, de fietsroute langs de spoorlijn Opwijk-Merchtem-Asse. Via deze ‘fietssnelweg’ zouden fietsers nochtans heel vlot en veilig naar Brussel kunnen fietsen. Wil jij ook de gemeentebestuurders overtuigen dat deze OMA-route toch moet gerealiseerd worden? Teken dan deze petitie! Alvast een welgemeende […]

Lees verder

Luierbank van start

EERSTE INZAMELMOMENTEN Op de OCMW-raad van 27 maart 2014 deed INZET via haar OCMW-raadslid Joke Longin een voorstel voor de oprichting van een luierbank in Opwijk. Het voorstel werd aangenomen als proefproject voor 1 jaar. Nu organiseren wij reeds de eerste inzamelmomenten. Luiers betekenen een grote hap uit het budget van jonge gezinnen. Voor mensen […]

Lees verder

KANSEN !

“Nieuwe stationssite biedt kansen als regionaal knooppunt openbaar vervoer.” Eind januari publiceerde De Lijn haar memorandum voor de komende verkiezingen. Daarin ligt de nadruk op vervoer van, naar en in de stedelijke kernen. Tegelijk wil de openbare vervoersmaatschappij het busvervoer in de landelijke gebieden grondig herbekijken. INZET vraagt de lokale meerderheid om de belangen van […]

Lees verder

INZET schenkt 250 euro aan weeshuis in Tanzania

Verhoging vergoeding raadsleden gebruikt voor goed doel Eén van de eerste beleidsdaden van de nieuwe meerderheid in Opwijk was de verhoging van de vergoedingen voor gemeente- en OCMW-raadsleden. De mandatarissen van INZET (Pol Verhaevert, Luc De Ridder, Joke Longin en Marijke De Vis) vonden dit, gelet op het huidige economische klimaat, niet gepast en hebben […]

Lees verder