Wallekensweg

PERSBERICHT

Schepen voor ruimtelijke ordening voert beloofde groentoets niet uit

Geen ruimte voor groen in nieuwe verkaveling Wallekensweg

Op de gemeenteraad van 27 mei stond het tracé (de inrichting) van een nieuwe verkaveling in de Wallekensweg op de agenda. Tijdens de vorige legislatuurkwam dit project voor het eerst ter sprake. Er werd toen tussen de verkavelaar, de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de gemeente afgesproken dat de “openbare rijweg in die verkaveling zou uitgeven op de voetweg nr. 66 achteraan de verkaveling. In eerste instantie zal deze weg voor de trage weggebruiker ingericht worden met groen en bomen in laanstructuur.” INZET stelt nu met verbazing vast dat in het uiteindelijke tracé van de nieuw aan te leggen weg niets meer is overgebleven van deze eerder overeengekomen voorwaarden (groen en bomen in laanstructuur en verbinding met voetweg).

Pol Verhaevert, bevoegd voor ruimtelijke ordening in vorige legislatuur, ondervroeg de huidige schepen van ruimtelijke ordening Inez De Coninck over deze gewijzigde voorwaarden en vroeg haar waarom ze hier ook geen ‘groentoets’ heeft uitgevoerd. Bij het begin van de legislatuur had de schepen immers beloofd dat ze dit bij de inrichting van elk openbaar domein zou doen. Deze ‘groentoets’ zou er moeten voor zorgen dat er bij elke nieuwe verkaveling voldoende groene ruimte voorzien wordt. Die belofte blijkt anderhalf jaar later alweer vergeten.

Aankopen voor bebossing of natuurontwikkeling werden eerder al afgewezen door de meerderheid, nu blijkt ook de vergroening van het centrum via de groentoets geen prioriteit voor de schepen. Verder verkavelen kan dus blijkbaar zonder aandacht voor een groene, aangename leefomgeving. INZET vindt dit een gemiste kans en een voorbeeld van slecht beheer van het openbaar domein en stemde daarom tegen het tracé van de nieuwe verkaveling.