INZET trots

Zaterdag 18 oktober officiële opening

INZET trots op realisatie nieuwe stationssite

Op zaterdag 18 oktober wordt de vernieuwde stationssite in Opwijk eindelijk officieel geopend. INZET, dat tijdens de vorige legislatuur met toenmalig schepen Pol Verhaevert de plannen uittekende, het project op de rails zette en voor het grootste deel realiseerde tijdens zijn beleidsperiode is tevreden dat de nieuwe stationssite nu helemaal klaar is. “De allerlaatste afwerking heeft de nieuwe meerderheid nog voor haar rekening genomen. Spijtig dat we dat zelf niet meer konden doen, maar onze gemeente heeft vandaag met de vernieuwde stationssite nu wel een erg belangrijke troef inzake openbaar vevoer in handen ,” zegt Verhaevert. “Naast het recent geopende nieuw natuur- en wandelgebied aan het waterbekken Eeksken is dit nog een uitloper van het vorige bestuur.”

Opwijk is regionaal knooppunt
Met de uitbouw van de stationssite in Opwijk wilde schepen Pol Verhaevert tijdens de vorige legislatuur voor Opwijk alle voorzieningen creëeren om ook in de toekomst als regionaal knooppunt van openbaar vervoer te fungeren. “Het was een groot en allesomvattend project waarbij goede planning en overleg belangrijk waren. Ik heb met alle partijen steeds een erg goede verstandhouding gehad,” kijkt Pol Verhaevert. tevreden terug. Onder meer een ruime parking en veilige fietsenstalling, elektronische borden en voldoende plaats voor de bussen kenmerken het nieuwe station. “Bij het ontwerp en de uitvoering van de plannen werd steeds nauw overlegd met zowel NMBS als De Lijn, om de bediening van trein en bus in Opwijk te blijven verzekeren.”

Contacten onderhouden
INZET vindt de verdere uitbouw en het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer in Opwijk belangrijk en vraagt de meerderheidspartijen NVA en Open VLD dan ook om nauwe contacten met zowel De Lijn als de NMBS te onderhouden. Als ze daartoe gevraagd wordt wil INZET ook constructief meewerken met de huidige bestuurscoalitie en ideeën en contacten verder samen uitbouwen. “We hebben daar wel wat ideeën over: samen met De Lijn kan de gemeente nagaan op welke manier het gebruik van de bus als verplaatsingsmiddel kan worden aangemoedigd: financiële tegemoetkomingen, derdebetalersregeling, voldoende overdekte bushaltes, voldoende frequentie, promotieacties en duidelijke informatie. Deze acties passen prima in uitvoering van het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privevervoer), waarvan ook de huidige schepen van verkeer al aangaf een voorstander te zijn.