KLIMAATACTIEPLAN

PERSBERICHT INZET stelt ambitieuzer en concreter klimaatactieplan voor Opwijk voor Op de gemeenteraad van 17 november staat de goedkeuring van het klimaatactieplan voor Opwijk geagendeerd. INZET las het met bijzondere aandacht en is enerzijds tevreden dat er eindelijk een plan is, maar anderzijds teleurgesteld over de inhoud. “Het gaat niet ver, volgens ons ook helemaal […]

Lees verder

Gemeenteraad 23 juni

TOEGEVOEGDE PUNTEN VAN INZET Ethische clausule in bestekken Op de gemeenteraad van 26 mei werd het toegevoegd punt van de INZET-fractie besproken waarmee gevraagd werd een ethische clausule op te nemen in bestekken voor openbare werken voor de uitvoering waarvan natuursteen wordt gebruikt. Het kwam erop neer in de bestekken garanties te eisen dat, indien […]

Lees verder

INZET schenkt…

Persbericht INZET schenkt 250 euro aan De Wereld van Indra en aan Schrift-uur Aan het begin van de huidige bestuursperiode besliste de meerderheid om de vergoedingen voor de gemeente- en OCMW-raadsleden op te trekken. INZET ging hier niet mee akkoord en engageerde zich om de verhoging van de presentiegelden te besteden aan goede doelen die […]

Lees verder

GFT: wekelijks in de zomer !

INZET vraagt wekelijkse ophaling GFT in de zomer Op de gemeenteraad van 26 mei lanceerde Luc De Ridder namens INZET een voorstel om het gemeentelijk afvalbeleid bij te sturen. Eén van de ideeën hieruit is de invoering van een wekelijkse ophaling van het GFT-afval, de ‘groene zak’ dus. Sinds vorige zomer is in de zomermaanden […]

Lees verder

Natuursteen

INZET vraagt clausule in bestekken openbare werken over herkomst natuursteen Opwijk – Uit recente berichten in de media blijkt dat heel wat van de uit Indië afkomstige natuursteen die onder de vorm van klinkers en kasseien wordt aangeboden op de Belgische markt gewonnen werd en wordt in steengroeven waar basisrechten van arbeiders fundamenteel geschonden worden […]

Lees verder

Opwijk en z’n rustoord

Meer dan 1600 euro per maand voor Opwijkse rusthuisbewoners OPWIJK – Op de OCMW-raad van januari stelde de meerderheid voor om een nieuw tarievendossier in te dienen bij de hogere overheid voor een mogelijke verhoging met 5% van de dagprijs van het rustoord. Die verhoging werd goedgekeurd. Inwoners van het rustoord krijgen daarmee de derde […]

Lees verder

Doordacht afvalbeleid

INZET ijvert voor doordacht beleid over afval in Opwijk: “Beperk het afvalbeleid niet tot een tariefwijziging alleen.” Om een oplossing te bieden aan het sterk gedaalde bezoek aan het containerpark en de problemen die daaruit volgen stelt schepen Inez De Coninck voor om het toegangsgeld af te schaffen en het tarief te verlagen van 0,16 […]

Lees verder

OPWIJKS AFVALBELEID

Het afvalbeleid in Opwijk laat volgens INZET te wensen over. Wij stellen ondertussen samen met heel wat andere inwoners vast dat het recyclagepark slechts zeer beperkt wordt bezocht, dat Opwijkenaren hun vuilnis dumpen in containerparken in buurgemeenten, dat er meer aan sluikstorten wordt gedaan en dat inwoners afval dat enigszins in de witte vuilniszak past […]

Lees verder

LEEFLONERS

PERSBERICHT Leefloners activeren, maar niet met vrijwilligerswerk INZET verwerpt het voorstel van de meerderheidspartijen in de OCMW-raad over tewerkstelling van leefloners via ‘gemeenschapswerk’. “Want hoewel we wel staan achter de filosofie van activering en re-integratie, vinden we het huidige voorstel ondermaats, onvolledig en kort door de bocht. Er bestaan vandaag al andere instrumenten om deze […]

Lees verder

INZET en het OCMW

PERSBERICHT OCMW vraagt opnieuw verhoging dagprijs rustoord aan. Op de OCMW-raad van januari stelde de meerderheid voor om opnieuw een tarievendossier in te dienen bij de hogere overheid voor een mogelijke verhoging met 5% van de dagprijs van het rustoord. ‘Er werden nog maar pas twee verhogingen van de dagprijs doorgevoerd. Een eerste in april […]

Lees verder