KANSEN !

“Nieuwe stationssite biedt kansen als regionaal knooppunt openbaar vervoer.”

Eind januari publiceerde De Lijn haar memorandum voor de komende verkiezingen. Daarin ligt de nadruk op vervoer van, naar en in de stedelijke kernen. Tegelijk wil de openbare vervoersmaatschappij het busvervoer in de landelijke gebieden grondig herbekijken. INZET vraagt de lokale meerderheid om de belangen van onze gemeente ter zake te blijven verdedigen om Opwijk verder uit te bouwen als regionaal knooppunt voor openbaar vervoer, in het belang van de vele dagelijkse pendelaars en gebruikers. “Met de vernieuwde stationssite heeft onze gemeente nu alle troeven in handen ,” zegt ex-schepen Pol Verhaevert.

Opwijk als regionaal knooppunt

Met de uitbouw van de stationssite in Opwijk, tijdens de vorige legislatuur en onder leiding van toenmalig schepen Pol Verhaevert, creëerde Opwijk alle voorzieningen om ook in de toekomst als regionaal knooppunt te fungeren. Onder meer een ruime parking en veilige fietsenstalling, elektronische borden en voldoende plaats voor de bussen werden daartoe voorzien. “Bij het ontwerp en de uitvoering van de plannen werd steeds nauw overlegd met zowel NMBS als De Lijn, om de bediening van trein en bus in Opwijk te blijven verzekeren. Dat is van groot belang voor de vele dagelijkse pendelaars uit onze gemeente. Er werden daarnaast destijds ook andere engagementen bekomen bijvoorbeeld over de uitbreiding van de buslijn Dendermonde-Zaventem, die voortaan ook in Opwijk zou stoppen en een extra lijn op vrijdag van Mazenzele naar Opwijk, in functie van de wekelijkse markt en zo verder, ” zegt Pol Verhaevert. “Ook over de frequentie van de treinen en de bemanning van het station waren er afspraken.”

Proactief contacten onderhouden
INZET vindt de verdere uitbouw en het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer in Opwijk belangrijk en vraagt de meerderheidspartijen dan ook om de contacten met zowel De Lijn als de NMBS verder te onderhouden in functie hiervan. Pol Verhaevert: “Eerder dan een afwachtende houding aan te nemen stellen wij voor om proactief contact te nemen om zo van bij het begin van de plannen betrokken te zijn en op termijn de frequentie van het vervoer te verhogen.”
INZET wil daarbij graag constructief samenwerken met de huidige bestuurscoalitie en ideeën en contacten verder samen uitbouwen. “Samen met De Lijn moet de gemeente nagaan op welke manier het gebruik van de bus als verplaatsingsmiddel kan worden aangemoedigd: financiële tegemoetkomingen, derdebetalersregeling, voldoende overdekte bushaltes, voldoende frequentie, promotieacties en duidelijke informatie. Deze acties passen prima in uitvoering van het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privevervoer), waarvan ook de huidige schepen van verkeer al aangaf een voorstander te zijn. Wij willen daar op het niveau van onze gemeente graag aan meewerken door onze expertise mee ten dienste te stellen,” aldus Verhaevert.