INZET schenkt 250 euro aan weeshuis in Tanzania

Verhoging vergoeding raadsleden gebruikt voor goed doel

Eén van de eerste beleidsdaden van de nieuwe meerderheid in Opwijk was de verhoging van de vergoedingen voor gemeente- en OCMW-raadsleden. De mandatarissen van INZET (Pol Verhaevert, Luc De Ridder, Joke Longin en Marijke De Vis) vonden dit, gelet op het huidige economische klimaat, niet gepast en hebben van in het begin gesteld dat ze deze verhoging zouden besteden aan een goed doel. Ze houden nu hun belofte.

De vergoeding voor het bijwonen van een gemeente- of OCMW-raad, de zogenaamde presentiegelden, werd sinds mei 2013 opgetrokken van 150 euro naar 200 euro. Dat komt neer op een nettoverhoging van ongeveer 25 euro per raadslid en per zitting. “Dit bedrag wordt door de penningmeester van INZET geboekt op een aparte post en kan enkel worden besteed aan ondersteuning van een goed doel of behartenswaardig project,” vertelt INZET-voorzitter Luc De Ridder.

De keuze voor 2013 viel op een project van de Opwijkse Els Dalle. Zij zet zich in voor weeskinderen in Arusha, Tanzania. INZET koos dit project uit omdat het aanleunt bij haar visie om een actief Noord-Zuidbeleid te voeren te voeren, ook in Opwijk. Pol Verhaevert, voormalig schepen voor ontwikkelingssamenwerking: ”We steunen de acties van het Derdewereldhuis en ijveren actief het behoud van het Fair Trade-label dat onze gemeente kreeg tijdens de vorige legislatuur. Met onze keuze willen we dit nog eens onder de aandacht brengen van het huidige bestuur.”

Els Dalle: “In totaal hebben we nu 3.500 euro ingezameld. Dat bedrag wordt integraal gespendeerd voor het verhogen van de levenskwaliteit van ongeveer 30 kinderen in Samaritan Village, een weeshuis in Arusha, Tanzania. Zo hebben we een leerkracht aangesteld die de kinderen uit het weeshuis een paar uur per week helpt met hun huiswerk. We hebben ook schoolmateriaal aangekocht en een park voor de baby’s zodat ze niet 90% van de tijd in hun bedje in een kamertje liggen waar amper zonlicht komt.’
Naast dit project in Tanzania gebruikte INZET de verhoging van de vergoedingen ook om diverse Opwijkse verenigingen en initiatieven te ondersteunen, van wielerwedstrijden tot eetfestijnen en trappistenavonden.

Meer informatie over het project van Els vind je op http://www.bloggen.be/orphanage_arusha/. Wil je het project ook steunen? Dat kan door een bijdrage te storten op BE02 7340 3746 4540.

Wie een project heeft dat in 2014 voor ondersteuning in aanmerking denkt te komen, kan steeds contact opnemen met INZET.