INZET-voorstel uitgevoerd: paaltjes verhogen verkeersveiligheid op Spechtes

Tijdens de gemeenteraad van 22 oktober 2019 stelde INZET voor om paaltjes te plaatsen aan de achterkant van het Hof ten Hemelrijk. Dit om doorgaand verkeer (racende auto’s) onmogelijk te maken en zo kinderen veilig te laten spelen in de speeltuin. Een kleine, eenvoudige en goedkope ingreep met een grote impact op de verkeersveiligheid, zo luide onze redenering.

Het schepencollege reageerde positief op ons voorstel en beloofde toen deze suggestie verder te onderzoeken op haalbaarheid.

Na een lange periode van stilte werden de paaltjes zeer onlangs geplaatst. 

Het toenmalige voorstel van INZET vindt u hier.