Voorstel verkeersveiligheid op Hof Ten Hemelrijk

Wie het park Hof Ten Hemelrijk al eens bezoekt heeft het ongetwijfeld al ervaren: geregeld rijden er wagens aan de achterkant van het Hof Ten Hemelrijk (parkzijde). Deze rijden het domein op via Nijdrop en verlaten het via het paadje aan de speeltuin. Met gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg.

Hoewel er duidelijk verkeersborden opgesteld staan ter hoogte van jeugdhuis Nijdrop, die het doorgaand verkeer moeten beperken, zijn er geregeld chauffeurs die zonder duidelijke reden gebruik maken van dit weggetje en er zich bij momenten op een racebaan wanen. Dit zorgt er voor dat er wagens passeren op slechts enkele meters van het speelplein. Chauffeurs die het niet zo nauw nemen met de snelheidsbeperking op dit pad brengen hierdoor de bezoekers van het park en het speelplein nodeloos in gevaar. Wandelaars, fietsers en spelende kinderen zijn vaak niet bedacht zijn op het doorrijdend verkeer daar.

Op de gemeenteraad van 22 oktober bracht INZET-raadslid Luc De Ridder daarom het voorstel van Lennart D’hulst om zowel aan de uitgang van het pad (ter hoogte van het speelplein) als achteraan het Hof ten Hemelrijk een paaltje te plaatsen, waardoor doorgaand verkeer niet meer mogelijk is en de kinderen in veiliger omstandigheden op het speelplein kunnen spelen.

Voorstelling plaatsing paaltjes Hof Ten Hemelrijk – INZET

Met deze kleine ingreep kunnen we er voor zorgen dat leveranciers en organisatoren met materiaal voor activiteiten in de Schuur en het Bakhuis nog wel langs Nijdrop de achterkant van het Hof ten Hemelrijk kunnen bereiken, zowel ter hoogte van de tent als van de achterzijde van het Bakhuis. Doorrijden via het grindpad is evenwel niet meer mogelijk.

De bedoeling is uiteraard dat het veiliger wordt voor spelende kinderen en wandelaars (een bord alleen blijkt onvoldoende…) en dat ongenode bezoekers met hun wagen niet meer op het park Hof ten Hemelrijk kunnen komen.

Om de toegang voor brandweer en hulpdiensten te verzekeren, kan gewerkt worden met kantelbare, neerlaatbare of anderszins flexibele palen.

Het schepencollege reageerde positief en beloofde alvast deze suggestie verder te onderzoeken op haalbaarheid.