INZET vraagt actieplan naar aanleiding van jaarrapport over schuldbemiddeling

Op de agenda van de OCMW-raad van 23 februari 2021 stond de rapportering over het aantal dossiers schuldbemiddeling in de gemeente. Daaruit blijkt dat het aantal schuldbemiddelingsdossiers stijgt, dat de betrokken inwoners uit alle lagen van de bevolking komen en dat de bedragen ook hoger worden.

Uit het rapport werden door de bevoegde schepen een aantal markante vaststellingen geciteerd over het stijgend aantal dossiers en het profiel van de cliënten. Gevraagd naar de acties die de gemeente ter zake plant antwoordde de schepen algemeen met ‘onze taal leren’, ‘onderwijs afwerken’ en ‘werk zoeken’. Het ontbrak echter aan concrete maatregelen.

Raadslid Marijke De Vis drong er daarom op aan om de OCMW-raadsleden te informeren over de concrete plannen, te meer omdat ook werd verteld dat de gemeente momenteel nog geen grote invloed ziet van de coronacrisis, doch dat die pas later (de komende maanden, jaar) zal duidelijk worden. De bevoegde schepen beloofde ons alvast om het actieplan tijdens een van de komende OCMW-raden toe te lichten.