Gemeenteraad 23 april

Toegevoegde agendpunten gemeenteraad 23 april 2013

MODULAIRE VERKEERSKUSSENS

Meer verkeersveiligheid, vooral voor de zwakke weggebruikers, is een uitdaging voor elk bestuur. Mirakeloplossingen bestaan niet. Meer verkeersveiligheid vergt een hele reeks van diverse maatregelen.

In specifieke situaties kan gewerkt worden met ‘modulaire verkeerskussens’ om de snelheid van het autoverkeer af te remmen. In vorige legislatuur werd een voorstel voor modulaire verkeerskussens in de gemeente gedaan.
Het voorstel omvatten de aanleg van een aantal modulaire verkeerskussens in diverse straten:
– Modulaire verkeerskussens in elke straat die Leirekenroute doorkruist. Door het aanbrengen van een modulair verkeerskussen in de buurt van de Leirekensroute zou de snelheid van het autoverkeer kunnen worden afgeremd ter hoogte van elke fietsovergang.
– Modulaire verkeerskussens in de buurt van scholen, zoals de school in de Nijverseelstraat en in de Neerveldstraat (doorgangsstraten zonder fietspad, soms zelfs zonder voetpad).
– Modulaire verkeerskussens in straten met snel doorgaand verkeer waar te weinig voorzieningen bestaan voor de zwakke weggebruiker, bijvoorbeeld beneden de viaduct richting Eeksken.

In de begroting bestond voldoende krediet (in totaal ongeveer 80.000 euro: begrotingskrediet 2012 + vastgelegde kredieten in vorige jaren) om dit voorstel financieel te realiseren.

De modulaire verkeerskussens van heden zijn ook van een degelijker kwaliteit dan de eerste generatie zogenaamde “Berlijnse kussens”.
Uit persoonlijke vroegere contacten met de schepen, bevoegd voor verkeer, meen ik te weten dat de schepen van verkeer zich persoonlijk kon vinden in dit voorstel. Ook de verkeersadviesraad sprak zich in 2012 positief uit over dit voorstel.
Ook wij ondersteunen nog steeds dit voorstel.

Vragen:
1. Kan de schepen van verkeer dit voorstel nog steeds onderschrijven?
2. Binnen welke termijn kan dit voorstel gerealiseerd worden?

N.a.v. dit agendapunt verspreidde INZET dit persbericht: Klik hier

OPMAAK JEUGDBELEIDSPLAN

Een jeugdbeleidsplan opmaken is niet langer een verplichting. Toch werd er in het huidige jeugdbeleidsplan voor gekozen om ook voor de periode na 2013 opnieuw zo’n plan op te maken. De opmaak van een JBP is namelijk een uitstekende gelegenheid om bij de kinderen en jongeren van deze gemeente eens te peilen naar hun ideeën en verwachtingen. Het JBP als beleidsdocument is bovendien een zeer handig instrument voor de beleidsmakers.

Aangezien 2013 in het JBP benoemd wordt als ‘een planningsjaar’, wilde ik graag het volgende weten:
1) wordt er een jeugdbeleidsplan opgemaakt?
2) Zo ja, worden de kinderen en de jongeren van Opwijk hierbij betrokken? En op welke manier? En wat is de timing?