Gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 67 is eigenlijk gedeeltelijke afschaffing

Over de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 67 en de argumentatie daarvoor had de INZET-fractie bedenkingen. Het alternatief om voetweg 61 in ere te herstellen is voor ons zeker waardevol.

Uit de argumentatie van het college: “De voetweg nr. 67 wordt al geruime tijd niet meer gebruikt. Er werden al verschillende vergunningen verleend sinds 1975 voor het bouwen van serres op de theoretische ligging van de voetweg en is hierdoor niet meer toegankelijk voor het publiek. Sinds die tijd komt de voetweg uit op het Hoeksken ipv in de Coenstraat. Deze verplaatsing komt het algemeen belang ten goede vermits het nu mogelijk wordt om deze verbinding tussen het Hoeksken en de Klaarstraat/Wijngaardstraat te officialiseren. Deze voetweg wordt gebruikt door (recreatief + woon/werk/school) fietsers en voetgangers om op een veilige en kortere manier de verbinding te maken tussen Hoeksken – Leirekensroute en de Wijngaardstraat. Deze voetweg komt eveneens uit in Klaarstraat, ter hoogte van woning nr. 154, welke in de onmiddellijke omgeving ligt van de voetbalterreinen in de Klaarstraat. De spelertjes/supporters kunnen dus gebruik maken van deze voetweg om de sportterreinen te bereiken op een veilige en rustige manier. Langs de kant van het Hoeksken is in realiteit deze voetweg breder dan de wettelijke breedte en wordt hij dan ook gebruikt door landbouwvoertuigen om hun akkers en weiden te bereiken. Het alternatief om de bestaande voetweg nr. 61 in ere te herstellen zal verder onderzocht worden maar deze voetweg 61 is geen alternatief voor voetweg 67 maar eerder een aanvulling voor de trage weggebruiker om via voetweg 61 verderop het tracé van voetweg 67 te volgen.”

De argumentatie om de alternatieven voorlopig aan kant te schuiven, vinden we vanuit INZET onvoldoende overtuigend. Die alternatieven worden afgewezen omdat ze geen alternatief, maar een aanvulling zouden zijn, bestaande in het herstellen van voetweg nr. 61. Strikt juridisch is dit misschien nog correct, maar beleidsmatig in dit geval toch wat kort door de bocht. Waarom de gedeeltelijke verplaatsing of opheffing van voetweg nr. 67 niet voorlopig weigeren tot een dossier klaar is voor herstel van het gedeelte van voetweg nr. 61 dat in de feiten wel een alternatief vormt?

Bovendien wordt hier een gedeeltelijke verplaatsing voorgestel, maar het gaat voor een groot stuk om een afschaffing: van de oorspronkelijke 392 meter blijven er nog maar ca. 58 meter over.

Om die redenen kon de INZET fractie niet akkoord gaan. De beoogde verlegging, eigenlijk dus grotendeels de afschaffing, moet op zich niet tegengehouden worden (de gemeente heeft zelf vergunningen voor overbouw door serres gegeven) maar het was beter geweest dit dossier te koppelen aan het herstel van een gedeelte van voetweg nr. 61 die – in de feiten – ten dele een alternatief is voor de gedeeltelijke opheffing.