Energierapport ongunstig voor sporthal en Sint-Pauluszaal

Voor de Sint-Pauluszaal werd een sterk gestegen nutsverbruik opgetekend

De energieboekhouding 2019 die werd voorgesteld op de gemeenteraad van mei is opnieuw een degelijk en leerrijk werkstuk geworden. Het biedt een uitstekende basis om op geobjectiveerde wijze verdere energiebesparende maatregelen te nemen in Opwijk. Een pluim dus voor het energieteam. Het is ook goed om vast te stellen dat voor de meeste gemeentelijke gebouwen het energieverbruik daalt. Gemeenteraadslid Luc De Ridder liet vanuit de INZET-fractie enkele bedenkingen en suggesties optekenen.

“20% meerverbruik aan water in de sporthal, stijging van elektriciteits- aargdas en waterverbruik in Sint Pauluszaal.”

Zo stellen wij voor de sporthal ten opzichte van 2018 een meerverbruik aan water vast van 20%. Ook in absolute cijfers is de sporthal eerder een grootverbruiker. Toch lezen we geen voorstellen om het waterverbruik te doen dalen. Zijn er dan geen verdere waterbesparende maatregelen mogelijk? We zouden daarnaast suggereren om ook de gemeentelijke sportraad en de gebruikers van de sporthal te informeren over het energie- en waterverbruik, met het oog op verdere sensibilisering. De meerderheid antwoordde ons dat waterbesparende maatregelen verder onderzocht zullen worden.

Voor de Sint-Pauluszaal valt de stijging van elektriciteitsverbruik, aardgas- én waterverbruik op. Het is ook het enige gebouw met een slechte energiescore. Omwille van de slechte toestand van de zaal en de onzekere toekomst ervan worden geen investeringen gepland, ook al is de toestand van de verwarmingsinstallatie problematisch. Vanuit het energieteam wordt daarom gesteld dat er nood is aan een afbouwplan van deze zaal. Wij vroegen of een dergelijk plan opgemaakt wordt en over welke termijn dat dan zal lopen. Afhankelijk daarvan kunnen beperkte investeringen toch nog aangewezen zijn. En betekent het feit dat er geen energiebesparende maatregelen voor de zaal worden voorgesteld, dat er ook geen enkele aanbeveling uit het EnergiePrestatieCertificaat(EPC)-attest worden gevolgd? Daarin wordt onder andere aanbevolen om elektrische boilers voor warm water te voorzien van week- of jaarklokken, verlichtingsarmaturen te vervangen, koelapparaten regelmatig te onderhouden … De meerderheid bevestigde dat het de bedoeling is om op korte termijn een afbouwplan op te maken. Het is volgens het college geenszins de bedoeling om nog hoge investeringen te doen in deze zaal.

Op onze vraag of geplande energiebesparende maatregelen voor diverse gemeentelijke gebouwen doorgaan zoals voorzien of ingevolge de coronacrisis uitgesteld worden, deelde de meerderheid mee dat de uitvoering voorzien is en dat hieromtrent al opdrachten voor opstart werden gegeven aan de verschillende gebouwverantwoordelijken en diensten.

Ook dit dossier volgen wij nauwgezet op.